výroční zpráva 2020

EN

Věda a výzkum v Přírodovědeckém muzeu

Zaměstnanci Přírodovědeckého muzea se v roce 2020 podíleli na řešení 7 výzkumných oblastí od mineralogie až po antropologii a v rámci těchto oblastí řešili 26 výzkumných cílů podpořených z institucionální podpory (IP DKRVO). Kromě těchto cílů se dále podíleli na řešení 6 projektů základního výzkumu dotačního programu GAČR, ze kterých jeden byl zahájen v roce 2020. V rámci interního programu na podporu zejména mladší generace odborných pracovníků byly v Přírodovědeckém muzeu v roce 2020 řešeny 3 projekty. Kromě tuzemských projektů se PM podílí na řešení dvou mezinárodních projektů, kdy jeden byl zahájen v roce 2020. Výsledky výzkumu byly prezentovány na odborných domácích i zahraničních konferencích, seminářích a workshopech a publikovány formou 180 publikačních výstupů, ze kterých 98 bylo v impaktovaných časopisech a 5 představovalo odborné monografie. Mezi uplatněnými výsledky je určitě vhodné minimálně zmínit článek, který vyšel v prestižním časopise Science. Výzkum raných čelistnatců ze skupiny Acanthothoraci přinesl převratné výsledky o počátku evoluce čelistních zubů. Bylo prokázáno, že zuby jsou ve své morfologii a histologii podstatně podobnější kostnatým rybám a suchozemským obratlovcům než žralokům. Výzkum byl v klíčové fázi uskutečněn na Evropském synchrotronu v Grenoblu. 

Zaměstnanci Přírodovědeckého muzea se kromě striktně vědecké práce věnují významně také popularizaci přírodních věd, vlastních pracovních výsledků i rozšiřování povědomí o přírodě a nutnosti její ochrany. To naplňují různorodými aktivitami: přednáškami, exkurzemi pro veřejnost, výstavními projekty, publikační činností apod., které byly zejména v roce 2020 ovlivněny pandemií. 

Již tradičním projektem organizovaným na území hl. m. Prahy Národním muzeem je projekt City Nature Challenge, který u široké veřejnosti zvyšuje povědomí o pražské přírodě a nutnosti její ochrany. Jedná se o projekt občanské vědy, v rámci kterého sbírají data o městské biodiverzitě desetitisíce lidí po celém světě. Národní muzeum tento projekt doplňuje aktivitami pro veřejnost, které bylo bohužel nutné v roce 2020 výrazně omezit.

Projekty GAČR 

Získané projekty v roce 2020: 

Probíhající projekty: 

Zpřesnění rekonstrukce stravy minulých populací na příkladu středověké Moravy (Období: 2019–2021; Řešitel za NM: Mgr. Sylva Drtikolová Kaupová, Ph.D.) 

Jak přesně můžeme rekonstruovat karbonský tropický les? Příklady z České republiky a Číny (Období: 2019–2021; Řešitel za NM: Mgr. Milan Libertín, Ph.D.) 

ANGUIOMIKA: Genomický vhled do evoluční historie a kontaktních zón slepýšů (Anguis) (Období: 2018–2020; Řešitel za NM: RNDr. Jiří Moravec, CSc.) 

Interní granty 

Probíhající projekty: 

Křovinaté prostory jako hotspoty výskytu vzácných druhů epifytických lišejníků (Období: 2019–2020; Řešitel za NM: Mgr. Lada Syrovátková) 

Prahou za přírodou – projekt občanské vědy (Období: 2019–2020; Řešitel za NM: Ing. Petra Caltová, Mgr. Monika Stránská) 

Zahraniční projekty 

Získané projekty v roce 2020: 

Distributed System of Scientific Collections - Preparatory Phase Project (Období: 2020–2022; Řešitel za NM: RNDr. Jiří Frank, Ph.D.) 

Probíhající projekty: 

Synthesys plus – Synthesis of systematic resources (Období: 2019–2022; Řešitel za NM: RNDr. Jiří Kvaček, CSc.; RNDr. Jiří Frank, Ph.D.; Mgr. Dominik Vondráček) 

Popularizace vědy 

Popularizační přednášky pro veřejnost, semináře, workshopy  

 • 20. ledna 2020 – Když se člověk postavil sopce (Mgr. Petr Brož, Ph.D., Geofyzikální ústav Akademie věd ČR) 
 • 17. února 2020 – Postavme si obyvatelnou planetu (Mgr. Julie Nováková, Ph.D. studentka, PřF UK) 
 • 21. září 2020 – Metro D – inženýrsko-geologický průzkum v praxi (Mgr. Radek Onysko, SG Geotechnika a.s.) 
 • Tradiční mineralogické určovací besedy v Národním muzeu – v roce 2020 v termínech: 5. 1., 2. 2., 1. 3., 7. 6., 6. 9. a 4. 10. 
 • Ekrt B.: Povídání o „knihosaurech“. Městská knihovna Brandýs nad Labem-Stará Boleslav. Pro děti z MŠ Klíček. 20. 2. 2020 
 • Ekrt B.: Paleontologický workshop a přednáška na ZŠ ve Valči. 7. 10. 2020 
 • Bruthansová J.: Přednáška „Co je to paleontologie“ pro Klub seniorů v Horních Počernicích, leden 2020 
 • Vondráček D.: Dvě dvouhodinové přednášky pro studenty Gymnázia Tanvald na téma: Přehled hmyzích řádů a Systematika brouků. 6. 3. 2020  
 • Kuželka V.: Přednáška „Základy paleopatologie“, Lékařská fakulta, UK Plzeň, 3. 2. 2020 
 • Kuželka V.: Přednáška „Nemoci našich předků“, Knihovna V. Štecha ve Slaném, 18. 2. 2020 
 • Klvaňa P.: Přednáška v klubu divadla Semafor „Jonáš“, únor 2020 
 • Klvaňa P.: Stream „Ornitolog na drátě“, duben 2020 
 • Cepák J.: Stream „Ornitolog na drátě“, listopad 2020 

Popularizační exkurze pro veřejnost  

 • Cyklus Exkurze Prahou za přírodou
  • Entomologická exkurze 5. 9. 2020  

   Entomologická exkurze v Prokopském údolí 
  • Entomologická exkurze pro dětské účastníky (kombinace slyšících a dětí s poruchami sluchu) 18. 9. 2020 
  • Chiropterologická exkurze 19. 9. 2020 
 • Geologická exkurze do lomu Jezírko u Dobříše pro ZŠ Trnka Dobříš, 8. 10. 2020 (D. Velebil) 
 • Mineralogická exkurze do Českého středohoří, 27. 6. 2020 (L. Zahradníček) 
 • Využití venkovní geologické expozice pro výukové aktivity. Exkurze a přednáška pro pedagogy volného času. Brandýs nad Labem. 10. 3. 2020 (B. Ekrt) 
 • Dopoledne s houbami pro Lesní školku Na Písek v Kukli (okr. Svitavy, Šánová O.) v areálu lesní školky a v okolním lese, 19. 10. 2020 (P. Zehnálek) 
 • Exkurze do Prokopského údolí pro veřejnost (v rámci City Nature Challenge), 5. 9. 2020 a 18. 9. 2020 (D. Vondráček) 
 • 17. 6. 2020 – provázení studentů PedF po depozitářích, 28. 7. 2020 – provázení studentů pro ČZU po depozitářích, 5. 9. 2020 –  přírodovědecká vycházka pro veřejnost do Prokopského údolí, 16. 9. 2020 - exkurze Biologického kroužku do Šárky (P. Dolejš) 
 • Příměstský tábor Národního muzea, červenec 2020 (L. Fuchsová, J. Cepák) 
 • Ornitologická vycházka Petřín, září 2020 (J. Cepák) 

Popularizační projekty 

 • Mezinárodní projekt občanské vědy City Nature Challenge
  • 24.–7. 4. 2020 
  • Projekt představuje přírodu Prahy obyvatelům hlavního města. Zároveň dochází ke spojení desetitisíců lidí po celém světě ve společné aktivitě pozorování městské přírody. Účastníci sbírají data o místní biodiverzitě, mapují tak městskou přírodu, zjišťují více o její jedinečnosti a nutnosti ochrany. 
  • Verifikace fotografií vědeckými pracovníky NM v platformě iNaturalist (botanika, entomologie)
    

   Využití mobilní aplikace iNaturalist v rámci projektu City Nature Challenge 
 • Přírodovědecký tábor Národního muzea
  • 28. 7. v depozitářích v Horních Počernicích 
  • 30. 7. v areálu Kroužkovací stanice 

 
Příměstský tábor v depozitářích Přírodovědeckého muzea 

 • Zapojení do projektu Den Země online ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy 
 • Konec prázdnin v Přírodovědeckém muzeu 
  • 27. 8. 2020 
  • Celodenní program cílený na rodiny s dětmi představil návštěvníkům pracovní náplně a sbírky vybraných pracovišť Přírodovědeckého muzea. Součástí programu byly jak venkovní aktivity pro nejmenší, tak komentované prohlídky vybranými depozitáři a laboratořemi.  
 • Virtuální výstava – Příběh plejtváka myšoka: https://exhibition.indihu.cz/view/pribeh-plejtvaka-mysoka/start 
 • Virtuální výstava – Přírodovědecké sbírky ve fotografii: https://exhibition.indihu.cz/view/prirodovedecke-sbirky-ve-fotografii/start 
 • Vondráček D. (hlavní organizátor): Velké výstavy bezobratlých 2020 (online formát). 5.–14. 6. 2020 postupné zveřejnění cirka 150 fotografií z deseti tematických okruhů doplněné o komentáře: https://www.facebook.com/prirodovedci.cz/photos/?tab=album&ref=page_internal
 • Letní odborné soustředění pro nejlepší středoškolské řešitele biologické olympiády, 6–10. 7. 2020 (J. Hájek): prezentace zaměření a výzkumu na Entomologickém oddělení Národního muzea, přednáška o výzkumu biodivezity ostrova Sokotra a celkové lektorství na kurzu. 
 • „Známý – neznámý Jiří Winter-Neprakta“, výstava, zámek Kozel, 1. 7. 2020 – 31. 8. (V. Kuželka) 

Doprovodné akce   

 • Komentovaná prohlídka paleontologického oddělení pro rodiny s dětmi; 31. 8. 2020. 
 • Exkurze pro malíře a sběratele Arnošta Hanáka do Chlupáčova muzea na Přírodovědecké fakultě UK a na paleontologickém oddělení Národního muzea. 
  • Exkurze základní školy do zoologických depozitářů Národního muzea, 1. 10. 2020 (provázeli K. Kadeřábek, J. Moravec, J. Hušek; organizoval J. Šmíd)   Exkurze studentů v depozitářích zoologického oddělení 
 • Prohlídka expozic pro Příměstský pražský tábor, 28. 7. 2020 (organizovala P. Caltová)

Popularizační články (tisk, online)   

 • Černý P., Vrtiška, L., Branda, L. (2020): Fluorit, baryt a doprovodné sulfidy z žulového lomu Dolní Březinka – Horka. Minerál 28(4): 328–332 
 • Novotný P., Sejkora, J. (2020): Bohuslavit – nový minerál z Horního Města u Rýmařova a Buca della Véna (Itálie). Minerál 28(4): 321–327 
 • Pauliš P., Sejkora, J. (2020): Nové minerály zjištěné v České republice v letech 2018–2019. Minerál 28(1): 84–96 
 • Pauliš P., Vrtiška, L. (2020): Fluoritlager Jílové (deutsch Eulau) bei Děčín (Tetschen), Tschechien. Der Aufschluss 71(6): 332–338 
 • Pauliš P., Koťátko, L., Vrtiška, L., Pour, O. (2020): Supergenní mineralizace z Herlíkovic u Vrchlabí v Krkonoších.  Minerál 28(4): 333–339 
 • Pauliš P., Vrtiška, L. (2020): Harrachov, další české naleziště pyromorfitů. Minerál 28(1): 30–36 
 • Pauliš P., Welser, P., Velebil, D. (2020): Za pseudomorfózami kyanitu po andalusitu do tepelského krystalinika. Minerál 28(5): 459–465 
 • Škácha P. (2020): Minerály série mimetit-pyromorfit na Příbramsku. Minerál 28(1): 66-73 
 • Velebil D. (2020): Pyromorfity ve sbírce Národního muzea. Minerál 28(1): 3–10  
 • Velebil D. (2020): Sbírka tektitů Národního muzea. Minerál 28(3): 231–243 
 • Vrtiška L. (2020): Nález bohatých ukázek pyromorfitů a doprovodných sekundárních minerálů v Ratibořských horách. Minerál 28(1): 48–61 
 • Vrtiška L. (2020): Ojedinělý nález vltavínů od Křemže. Minerál 28(3): 255–256 
 • Vrtiška L. (2020): Národní muzeum otevřelo Sál minerálů. Minerál 28(4): 366–367 
 • Vrtiška L. (2020): Zeophyllit – ein seltenes Schichtsilikat aus Vulkaniten des böhmischen Mittelgebirges. Der Aufschluss 71(6): 339–345 
 • Ekrt B. (2020): Geologická stavba oblasti. – In: Ekrt B., Ekrt B. & Ekrt L. (2020): Vysoká Srbská v proměnách času. – 30–31, Vysoká Srbská, GZH. Upravené vydání z roku 2018. 
 • Ekrt, B. (2020): Acrolepis gigas obživl pro expozici. – Hornobřízský zpravodaj 1/2020. 
 • Ekrt, B. (2020): Moře v bazilice. – Městské listy. Oficiální noviny Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi. 3/2020. 
 • Ekrt, B.; Kumpán, T. (2020): Kameny, po kterých šlapeme. –  Městské listy. Oficiální noviny Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi. 5/2020. 
 • Kolektiv autorů (Ahlberg, Vaškaninová, Ekrt, Anderle) autorství neuvedeno: Článek o původu zubů v magazínu Science! Online, web PřFUK. https://www.natur.cuni.cz/fakulta/aktuality/clanek-o-puvodu-zubu-v-magazinu-science
 • Ekrt, B.; Vaškaninová, V. (2020): Předkové našich zubů. Popularizační článek v časopisu Vesmír. Vyjde v posledním čísle roku 2020. 
 • Kvaček, J.; Ekrt, B. (2020): Co se najde mezi uhlím aneb výlet do pravěku Bílinska. – Krásné Ústecko, příloha deníku Blesk. str. 14. 
 • Kvaček, J.; Ekrt, B. (2020): Co se najde mezi uhlím aneb výlet do pravěku Bílinska. – Hornické listy 2/2020, str. 14–17. 
 • Kvaček, J., Ekrt, B. (2020): Co se najde mezi uhlím aneb výlet do pravěku Bílinska. web sdas: https://www.sdas.cz/clanek/co-se-najde-mezi-uhlim-aneb-vylet-do-praveku-bilinska.  
 • Redakce ve spolupráci s Kvačkem J. a Ekrtem B. (autorství uvedeno jako P.I.): Co se najde mezi uhlím aneb výlet do pravěku Bílinska. e-region.cz, 10. 8. 2020-12-05 
 • Redakce (Tolašová, P. ve spolupráci s Kvačkem J.) autorství neuvedeno: (2020): Fosilie z lomu Vršany se stanou součástí nové expozice Národního muzea. Sev.en noviny (noviny) č. 8, srpen 2020, str. 11. 
 • autorství neuvedeno: (2020): Fosilie z lomu Vršany se stanou součástí nové expozice Národního muzea. (tisková zpráva). E-mostecko, 11. srpen 2020. 
 • Otovský, K.  (za spolupráce Kvačka J., 2020): Zkameněliny z Mostecka putují do Národního muzea. Novinkycz, 30. 8. 2020-12-05 
 • Mendlová, Z. (za spolupráce Kvačka J., 2020): Severočeské velkolomy jsou největším nalezištěm třetihorních zkamenělin. idnes.cz, 23. 9. 2020 https://www.idnes.cz/usti/zpravy/bilina-most-lom-fosilie-paleontologie-nalez-prehistorie-tretihory-geologie.A200922_572354_usti-zpravy_pakr
 • Kvaček J., (2020): 200 let vědecké paleobotaniky. – Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series 189. 
 • Bruthansová, J. (2020): Sbíral jsem přes padesát let. Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series 189. 
 • Dašková J., Burianová M., Dittertová E., Kodišová L. (2020): Výhled na Manhattan. Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series 189. 
 • Bruthansová, J., Ekrt, B., Turek, V., Libertín, M., Kvaček, J., Sklenář, J., Dašková, J.: Popularizační příspěvky na FB Paleontologické sekce SNM a stránky Zkameněliny-Fosilie-Paleontologie. Průběžně během 2020. 
 • Ekrt, B.: Tiskové zpravodajství ke zveřejnění článku ve Science (Marginal dentition and multiple dermal jawbones as the ancestral condition of jawed vertebrates). Příprava tiskových zpráv a obrazových podkladů. Zveřejnění 10. 7. 2020. 
 • Tiskové zpravodajství ke zveřejnění článku Fosilie z lomu Vršany se stanou součástí nové expozice Národního muzea. Příprava tiskové zprávy a obrazových podkladů. Zveřejnění 19. 8. 2020. 
 • Holec, J. (2020): Odešla legenda (nejen) české mykologie – František Kotlaba. – Živa 4/2020: XCIV–XCVI. 
 • Holec, J. (2020): Rozloučili jsme se s legendou české mykologie – RNDr. Františkem Kotlabou, CSc. – Mykologické Listy 146: 57–59. 
 • Holec, J. (2020): Jak naši společnost málem zrušil Městský soud v Praze. – Mykologické Listy 146: 63–64. 
 • Holec,J. (2020): Archiválie Františka Kotlaby jsou uloženy v mykologickém oddělení Národního muzea. – Mykologické Listy 147, in press. 
 • Holec, J. (2020): Jak se dají houby využít k ochraně zajímavých lokalit. – Veronica, in press. 
 • Šída, O., Rybková, R., Rybka, V. (2020): Botanické putování jižním Vietnamem za současníky Cyrila a Metoděje. – Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series 189: 181–192  
 • Kment, P. (2020): Vzpomínka na Pavla Štyse (1933–2018). Živa, 2020(4): xcvi–xcvii. https://ziva.avcr.cz/files/ziva/pdf/vzpominka-na-pavla-styse-1933-2018.pdf 
 • Šumpich, J. (2020): National Museum in Prague: A less known depository of Lepidoptera collections in the centre of Europe. Newsletter of the International Network of Gelechioid Aficionados, 9: 3–5. https://mississippientomologicalmuseum.org.msstate.edu/Researchtaxapages/Lepidoptera/Gelechioidea/INGA/INGA_issues/I.N.G.A._9_2020.pdf 
 • Šumpich, J. (2020): The fourth curator of Lepidoptera collections in the National Museum. Newsletter of the International Network of Gelechioid Aficionados, 9: 6–8. https://mississippientomologicalmuseum.org.msstate.edu/Researchtaxapages/Lepidoptera/Gelechioidea/INGA/INGA_issues/I.N.G.A._9_2020.pdf  
 • Vondráček, D. (2020): tři popularizační články o Výstavě bezobratlých pro časopisy Živa, Klapalekiana a Vesmír.  
 • Hušek, J. a Mattas, M. (2020): František Mocek a jeho život plný ptačí krásy. Živa 4: XCVIII 
 • Moravec, J. (2020): Marcel Uhrin a kolektiv: Bibliography of the amphibian and reptile research in Slovakia between 1791–2017. Živa, 68: LII. 
 • Čechová, A., Čechová, I., Čech, M., Moravec, J. (2020): Pozorování zelené formy ještěrky obecné v Praze. Živa, 68: 315-316. 
 • Janáč, M. & Benda, P. (2020): Prcek, který složil obra. Vesmír, 99(11): 668–669. 
 • Vondráček, D., Cvrček, J. (2020): Neobvyklý nález zlatohlávka v rakvi biskupa Františka Petra Krejčího (1796–1870). –  Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series 189: 155–160.  
 • Cepák, J.: Reportáž „Když ptáčka lapají …“ v časopise Moje země, 3/2020  
Mediální vstupy  

Účast zaměstnanců na konferencích a seminářích 

 • Bouda, F.: Lišejníky karpatských pralesů. – Československá lichenologická konference; ČR, Vlasenice; 5.–7. 2. 2020. O (DRKVO 2019–2023/3.II.b)  
 • Syrovátková, L.: Vývoj lichenoflóry Doupovských hor v letech 2011–2020. – Československá lichenologická konference; ČR, Vlasenice; 5.–7. 2. 2020. O (DRKVO 2019–2023/3.II.b)  
 • Kment, J. – Hemala, V. – Malenovský, I.: Nové poznatky v morfologii ploštic skupiny Eutrichophora (Hemiptera: Heteroptera). – Zoologické dny; Česká republika, Olomouc; 6.–7. 2. 2020. O. (DKRVO 2019–2023/5.I.b) 
 • Macháčková, L. – Votavová, A. – Mikát, M. – Matějková, S. – Řehoř, I. – Gillarová, S. – Straka, J.: Značení potravy pomocí lanthanoidů v koloniích čmeláka zemního (Bombus terrestris) a měření konzumace cukru a proteinu při standardních a stresových potravních podmínkách. – Zoologické dny; Česká republika, Olomouc; 6.–7. 2. 2020. P (DKRVO 2019–2023/5.l.b.) 
 • Vondráček, D.: Výstava Doba genová – aneb jak přiblížit laické veřejnosti možnosti molekulární biologie. – SymGen; Česká republika, Praha; 10. 3. 2020. O (DKRVO 2019–2023/5.1.b.) 
 • Šmíd, J. – Sindaco, R. – Tamar, K. – Aghova, T. – Simo-Riudalbas, M. – Carranza, S.: Diversification and biodiversity dynamics of the Arabian squamate reptiles.  – Zoologické dny Olomouc 2020; Česko, Olomouc; 6.–7. 2. 2020. O (DKRVO 2019–2023/6.VII.b) 
 • Dolejš, P. – Kocourek, P.: Status hrbule Craspedosoma rawlinsii simplex Němec, 1896. –Zoologické dny Olomouc 2020; Česko, Olomouc; 6.–7. 2. 2020. P (DKRVO 2019–2023/6.I.b) 
 • Kocourek, P. – Dolejš, P.: Mnohonožky (Myriapoda: Diplopoda) v Millerově sbírce v Národním muzeu v Praze. – Zoologické dny Olomouc 2020; Česko, Olomouc; 6.–7. 2. 2020. P (DKRVO 2019–2023/6.I.b) 
 • Uvizl, M. – Benda. P.: Geographic variation and taxonomic revision of Myotis emarginatus (Chiroptera: Vespertilionidae). – Zoologické dny Olomouc 2020; Česko, Olomouc; 6.–7. 2. 2020. P (DKRVO 2019–2023/6.IX.b) 
 • Šanda, R. – Vukić, J.: Diversity of gobies in European waters. –  Goby Meeting 2020; Germany, Starnberg; 26.–28. 2. 2020. O (DKRVO 2019–2023/6.III.b) 
 • Slámová, T. – Šanda, R. – Vukić, J.: To be or not to be Padogobius. – Goby Meeting 2020; Germany, Starnberg; 26.–28. 2. 2020. P (DKRVO 2019–2023/6.III.b) 
 • Tougard, Ch. – Vukić, J. – Šanda, R.: Sand Goby Phylogeny.  –  Goby Meeting 2020; Germany, Starnberg; 26.–28. 2. 2020. P (DKRVO 2019–2023/6.III.b) 
 • Caltová, P. – Tymr, F.: Patří projekty občanské vědy do muzeí?. – Aktuální trendy v muzejní prezentaci a edukaci IV; Česká republika, Brno; 12. 10. 2020. O (DKRVO 2019–2023/26.I.b)