výroční zpráva 2020

EN

Muzeum Bedřicha Smetany

Expozice

Bedřich Smetana (18241884)   

Expozice představující život a dílo skladatele obsahuje ukázky ze Smetanovy korespondence, deníků a notových rukopisů, množství dobových vyobrazení a dalších dokumentů, osobní památky a trofeje. Notové pulty se Smetanovými skladbami mohou návštěvníci sami rozeznít laserovou taktovkou, která byla v rámci repase expozice v roce 2020 modernizována za použití nových technologií. K dispozici jsou také kvízy pro děti i pro dospělé v českém a anglickém jazyce. 

Laserová taktovka ve stálé expozici Muzea Bedřicha Smetany 

Výstavy

Nevěsta prodaná do ciziny 

V Muzeu Bedřicha Smetany je od 5. 3. 2019 zpřístupněna velmi atraktivní výstava Nevěsta prodaná do ciziny, mapující zahraniční představení slavné Smetanovy opery z prostředí české vesnice 19. století. Během devadesátých let 19. století byla Smetanova opera uvedena v mnoha evropských městech, zejména v německy mluvícím prostoru, a nepřestala se šířit ani na počátku 20. století, kdy se prosadila také v Americe, Africe, Asii i Austrálii. Na výstavě jsou představeny především fotografie, divadelní cedule a plakáty, které doprovází pamětní stuhy, medaile či alba ze sbírek Muzea Bedřicha Smetany. V roce 2020 byl do prostor výstavy instalován nově restaurovaný originální kostým z triumfálního představení ve Vídni z roku 1892 a reprodukce obrazu, na němž je portrét slavné vídeňské pěvkyně Lili Lejo v roli Mařenky. Výstava byla z důvodu malé návštěvnosti v roce 2020 způsobené pandemií prodloužena do 4. 10. 2021. 

Kostým Prodané nevěsty z představení ve Vídni z roku 1892 

Doprovodné programy

V rámci řady vzdělávacích programů a workshopů pro školy se uskutečnilo celkem 7 pořadů, jichž se zúčastnilo 175 dětí ze základních i mateřských škol. Převážně se jednalo o pořady Kreslíme a posloucháme Vltavu a Pověst o Libuši.  

V oblasti edukace a rozšiřování obecného povědomí o osobnosti skladatele se Muzeum Bedřicha Smetany zapojilo do natáčení medailonu skladatele pro Českou televizi, který byl vysílán v den výročí narozenin 2. března. Dále se Muzeum Bedřicha Smetany podílelo na natáčení dokumentárního pořadu o Smetanově cyklu symfonických básní Má vlast pro francouzskou televizi TV Arte, přístupného ve francouzském a německém jazyce.  

Komentované prohlídky

V roce 2020 uskutečnilo Muzeum Bedřicha Smetany pět komentovaných prohlídek a výkladů v expozici v českém a anglickém jazyce (17. 2., 19. 2., 9. 3., 20. 7., 2. 10.). 

Akce

Muzeum Bedřicha Smetany pořádá pravidelně ve spolupráci se Společností Bedřicha Smetany koncerty a přednášky. V roce 2020 proběhl koncert laureátů Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka v Karlových Varech (11. 2.), Matiné v ND (1. 3.), Pietní akt u hrobu Bedřicha Smetany u příležitosti dne jeho narození (2. 3.) a Valná hromada Společnosti Bedřicha Smetany a koncert na památku dlouholeté členky jejího výboru Hany Hrubešové (10. 3.). Další plánované akce se z důvodu pandemie nekonaly. 

 

Matiné v Národním divadle

Valná hromada Společnosti Bedřicha Smetany