výroční zpráva 2020

EN

České muzeum hudby

Expozice

Člověk – nástroj – hudba 

Stálá expozice hudebních nástrojů Člověk nástroj  hudba byla v roce 2020 doplněna o nové interaktivní prvky, v oddělení bicích nástrojů si nyní mohou návštěvníci vyzkoušet hru na bubínkové stěně a v oddělení dechových nástrojů složit jednotlivé části klarinetu. Do místnosti Hudba pod proudem byl nově umístěn střihačský pult skladatele Zdeňka Lišky, do kterého byl nainstalován tablet s popisem exponátu a hudebními ukázkami. Stávající interaktivní prvky prošly revizí a byla započata obnova značení prostor expozice, na kterou bude v následujícím roce plynule navázáno.

 

Bubínková stěna v expozici Českého muzea hudby

 

Liškův střihačský pult v místnosti Hudba pod proudem 

 

V rámci cyklu výstavek Osobnosti – Výročí – Zajímavosti byly v roce 2020  v prostoru expozice  realizovány tyto výstavky prezentující sbírky hudebněhistorického oddělení:   

 

Po dobu uzavření muzeí a galerií se České muzeum hudby podílelo na tvorbě online obsahu pro web a sociální sítě Národního muzea, kde prezentovalo mimo jiné stálou expozici hudebních nástrojů. V rámci vzdělávací sekce pro děti Virtuálně do muzea vznikla virtuální prohlídka expozice, video ze série Honzík a Fany v muzeu, pracovní listy Vyrob si kapelu, Vymaluj si pozoun a nástrojové pexeso. České muzeum hudby započalo v roce 2020 pravidelně dodávat podklady pro prezentaci svých sbírkových předmětů a činnosti prostřednictvím sociálních sítí.  

Výstavy

Import / Export / Rock’n’roll

Výstava, zahájená v březnu 2019 a plánovaná původně do 31. ledna 2021, byla pro velký úspěch veřejnosti i školních skupin prodloužena do 30. června 2021. Stejně jako stálá expozice, byla i výstava Import / Export / Rock´n´roll po uzavření muzeí a galerií převedena do virtuální podoby, k výstavě bylo natočeno také úvodní video. V letních měsících proběhla deinstalace výstavy, revitalizace výstavního prostoru a byla zahájena stavba nové výstavy.

Hudební zvěřinec

Otevření výstavy pro  veřejnost bylo vzhledem k uzavření muzeí a galerií přesunuto z původního termínu 16. 10. 2020 na 3. 12. 2020. Slavnostní vernisáž, která se uskutečnila 20. 10. 2020 online na facebooku Národního muzea, nabídla divákům kromě komentované prohlídky také hudební a taneční vystoupení a zaznamenala velmi pozitivní ohlasy. Díky úzké spolupráci s Přírodovědeckým muzeem nabízí výstava Hudební zvěřinec návštěvníkům široké spektrum pohledů na spojení světa přírody a hudby. V Českém muzeu hudby je tak vedle hudebních nástrojů a notových materiálů čekají unikátně také zvířecí exponáty. Výstava je doplněna o poslechové body a interaktivní prvky, díky kterým si mohou návštěvníci všech věkových kategorií vyzkoušet napodobování zvuků přírody hrou na perkuse nebo tanec labutí princezny Odetty podle sólistky Národního divadla. Výstava Hudební zvěřinec je určena pro všechny věkové kategorie, dospělé návštěvníky zaujmou dokumentární fotografie a osudy českých skladatelů i hudebníků nebo zajímavé sbírkové předměty, ty nejmladší provádí výstavou samostatná příběhová linka. V rámci online prezentace vznikla ve spolupráci s autorkami videa z výstavy ze série Jednohubek a virtuální prohlídka výstavy. Obsah jednotlivých vitrín prezentuje České muzeum hudby pravidelně na své facebookové stránce. 

Výstava Hudební zvěřinec  

Doprovodné programy

Stálá nabídka 12 doprovodných vzdělávacích programů k expozici Českého muzea hudby byla pro velký zájem vzdělávacích institucí zachována. V první polovině roku jí doplnila nabídka 2 doprovodných programů k výstavě Import / Export / Rock´n´roll, které s obměnou krátkodobé výstavy nahradily 4 nové programy pro různé věkové kategorie. Novinkou je zařazení tanečního programu Labuťátka, který pracuje se spojením hudby, pohybu a vyjádření emocí. Doprovodných programů se v roce 2020 zúčastnilo celkem 55 organizovaných školních skupin. Termíny programů zrušených z důvodu epidemické situace byly přesunuty do druhého pololetí školního roku. 

 

Komentované prohlídky

V roce 2020 se uskutečnilo 10 komentovaných prohlídek expozice a krátkodobé výstavy, kterých se účastnily primárně školní skupiny. U příležitosti dernisáže výstavy Import / Export / Rock´n´roll proběhla komentovaná prohlídka pro veřejnost. 

Dernisáž výstavy Import / Export / Rock’n’roll 

Přednášky

Přednášky plánované v rámci doprovodných programů k výstavě Import / Export / Rock´n´roll byly s ohledem na platná nařízení odsouvány a následně rušeny, před ukončením výstavy se je bohužel nepodařilo uskutečnit. Přednášky v rámci doprovodných programů k výstavě Hudební zvěřinec byly odloženy na rok 2021. V prosinci 2020 se uskutečnila v rámci projektu Nový fonograf ve zvukovém studiu Českého muzea hudby online exkurze pro studenty Katedry informačních studií MUNI. Studenti se zde seznámili s problematikou zvukových dokumentů a procesem jejich digitalizace. Na přesun přednášek do online prostředí vzhledem k přetrvávající nepříznivé epidemické situaci České muzeum hudby naváže v roce 2021. 

 

Virtuální přednáška o problematice zvukových dokumentů 

Akce

V rámci dlouhodobé spolupráce uskutečnilo České muzeum hudby v únoru 2020 koncert Smyčcového orchestru Pražské konzervatoře, který se tradičně těšil velké návštěvnosti. Na řadu doprovodných programů k stálé expozici Českého muzea hudby se podařilo navázat až v srpnu tradičním festivalem Flašinet žije. Sedmý ročník festivalu se musel obejít bez zahraničních účinkujících, navzdory tomu vystoupilo na tradičních třech koncertech v průběhu festivalového dne celkem 11 účinkujících a večerního vystoupení v Českém muzeu hudby se zúčastnilo asi 150 návštěvníků. Novinkou bylo zahájení večerního vystoupení spuštěním velkého pouťového orchestrionu ze sbírek Českého muzea hudby a také pěvecké vystoupení s doprovodem flašinetu. Další doprovodné akce k expozici i výstavám byly bohužel zrušeny a v případě možnosti přesunuty na nové termíny v nadcházejícím roce. Vánoční období zpestřilo České muzeum hudby svým příznivcům prostřednictvím natočení online koncertu a hudebním doprovodem série adventních videí Národního muzea.    

 

Festival Flašinet žije! 2021

 

 

Advent s Národním muzeem