výroční zpráva 2020

EN

Návštěvnost objektů Národního muzea

Objekty Národního muzea v roce 2020 zaznamenaly návštěvnost pouhých 321 798 návštěvníků. Více než 70% pokles v meziročním srovnání byl zapříčiněn opatřeními a nařízeními Úřadu vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR spojenými s bojem proti šíření onemocnění covid-19. V důsledku těchto nařízení musely být všechny objekty Národního muzea v období březen až červen a říjen až prosinec 2020 pro návštěvníky zcela uzavřeny.