výroční zpráva 2020

EN

Národopisné muzeum Národního muzea

Expozice 

Česká lidová kultura 

Etnografická expozice seznamuje s každodenním i svátečním životem českého, moravského a slezského venkova v 18., 19. a první polovině 20. století a představuje tradiční lidovou kulturu na území České republiky. První část expozice prezentuje každodenní život s důrazem na hmotnou kulturu, druhá část seznamuje s lidovými zvyky, výročními obyčeji a obřady tradičního zemědělského roku. Závěr je věnován lidskému životnímu cyklu (narození, smrt, svatba) a rodinné obřadnosti spojené s průběhem lidského života. Stálý doplněk expozice tvoří trojice řemeslných dílen a haptická stezka. 

Výstavy  

Století trampingu 

29. 6. 2018 – 31. 8. 2020 

Výstava vypráví o dějinách a současnosti trampského hnutí, které se stalo jednou z nejvýznamnějších českých a slovenských subkultur a ovlivnilživoty desetitisíců lidí. 

Stará Ukrajina Františka Řehoře 

5. 10. 2019 – 30. 4. 2020 

Výstava o životě na západní Ukrajině, konkrétně ve východní Haliči, ve 2. polovině 19. století. Vychází ze sbírek českého badatele Františka Řehoře. 

Proutěné řemeslo 

26. 5. 2020 – 2. 9. 2020 

Výstava věnovaná pestrým podobám košíkářství a dalším způsobům práce s přírodními pletivy. 

KUTILSTVÍ: Od „udělej si sám“ k DIY 

25. 9. 2020 – 30. 5. 2021 

Výstava, kterou Národní muzeum připravilo ve spolupráci se Sociologickým ústavem AV ČR, je věnována fenoménu kutilství od minulého století do současnosti. 

Lidová víra 

13. 11. 2020 – 1. 5. 2022 

Výstava se snaží přiblížit pestrý duchovní svět venkovského člověka 18. a 19. století s přesahy do století následujícího.

Doprovodné programy 

K výstavě Století trampingu: 

 • Setkání dárců spolku Naše muzeum v Letohrádku Kinských, 20. 2. 2020
 • Slavnostní dernisáž výstavy, 27. 8. 2020  

K výstavě Proutěné řemeslo: 

 • Košíkářské kurzy – pletení koše „česáku“ pod vedením košíkáře Petra Krále, 18. 7. 2020 a 8. 8. 2020

Ke všem výstavám a stálé expozici dle zájmu veřejnosti průběžně probíhaly na objednávku komentované prohlídky. 

Pravidelné cykly 

Cyklus Folklorní regiony Čech, Moravy a Slezska zahrnující přednášky spojené s vystoupením hudebních souborů: 

 • Doudlebsko, 8. 2. 2020

                                       Národopisný soubor Doudleban 
 • Přerovsko a Tovačovsko, 12. 9. 2020 

Cyklus Tradiční řemeslné dílny, výukové kurzy předvádějící jednotlivé typy řemesel, vždy se koná jedna dílna pro dospělé a jedna pro děti: 

 • Zpracování ovčího rouna / Masopustní masky, 8. 2. 2020 
 • Barvení přírodními barvivy, 12. 9. 2020 
 • Keramika – techniky vytváření z volné ruky/ Dožínky a posvícení, 10. 10. 2020

Cyklus přednášek Slovo, tradice a kontext věnovaný různým folkloristickým tématům na pomezí folklóru, literatury a umění: 

 • Slavnost, protest, žebrota. Hudba ve veřejném prostoru, 23. 1. 2020 
 • Sebrané vydání českých lidových pohádek a humorek, 6. 2. 2020 
 • Panna, žena a bába. O proměnách ženství v tradičním obrazu světa, 5. 3. 2020 

 Konání pravidelných cyklů bylo omezeno v důsledku epidemie koronaviru. 

Folklorní taneční 

Národopisné muzeum uspořádalo v roce 2020 jeden semestr folklorních tanečních kurzů (25. 2. – 2. 6. 2020). Kvůli epidemii koronaviru proběhly pouze tři lekce. 

Výroční a další akce: 

 • Beseda u cimbálu s Cimbálovou muzikou Kyčera, 5. 8. 2020 
 • Letní kino Kinská, promítání v prostoru za Národopisným muzeem (spolupráce se společností D1film s.r.o.), 19. 8.–30. 9. 2020 
 • Festival Buchty a loutky dětem (spolupráce se Švandovým divadlem a Prahou 5), 19. 9. 2020 
 • 22. ročník mezinárodní přehlídky designu a módy Designblok, konkrétně expozice sběratelského designu  Art House, 7.11. 10. 2021 

Na den do Národopisného muzea 

Jednodenní prázdninový program pro děti ve věku 510 let s tvořivou dílnou a představením tradičních lidových řemesel: 

 • Staň se pekařem, 9. 7. 2020 
 • Staň se tkalcem a barvířem, 23. 7. 2020 
 • Staň se svíčkařem, 30. 7. 2020 
 • Staň se tanečníkem, 6. 8. 2020 
 • Staň se košíkářem, 13. 8. 2020
  ​​
 • Staň se hrnčířem, 20. 8. 2020 

Edukační programy pro mateřské školy a I. stupeň ZŠ 

 • Život na vsi, jak jej (ne)znáte… 
 • Život našich praprababiček a dědů 
 • Tajemství muzea 
 • O maminkách a madonách 
 • Na statku 

Edukační cyklus Poznej své kořeny 

 • Ztracený masopust (ledenbřezen 2020) 
 • Dožínky a posvícení (záříříjen 2020) 

 

Letní příměstský tábor Národního muzea Letem světem muzeem, 17.21. 8. 2020 

Děti se na příměstském táboře seznámily se známými i méně známými příběhy naší historie. 

Narozeninové oslavy 

Oslavy pro děti v prostorách Národopisného muzea.