výroční zpráva 2020

EN

Rekonstrukce, obnova a rozvoj objektů Národního muzea

Investice 

Programové financování 

Jednou ze stavebně-investičních akcí Národního muzea zahrnutou v programovém financování Ministerstvem kultury ČR je revitalizace Náprstkova muzea. V roce 2020 vybrané konsorcium architektů z Brna zastoupené Ing. arch. Radko Květem, Rada Architekti a Adam Rujbr Architects pokračovalo v projektové přípravě obnovy historického areálu na Betlémském náměstí a na novostavbě centrálního depozitáře situovaného do areálu Národního muzea v Horních Počernicích. 

V průběhu roku 2020 byla na obě tyto investiční akce předložena dokumentace návrhu stavby a projednána s budoucími uživateli, pracovníky Náprstkova muzea. Obnova objektů Náprstkova muzea s novostavbou umístěnou v historickém areálu na Betlémském náměstí byla projednávána s pracovníky památkové péče na několika památkových radách. Podněty a konkrétní připomínky byly zapracovány do dalšího stupně projektové dokumentace, do dokumentace pro územní řízení, která byla ke konci roku 2020 dokončena a předána Národnímu muzeu a k legislativnímu řízení. 

Ke kontrole a k legislativnímu řízení byla předána dokumentace pro stavbu centrálního depozitáře Náprstkova muzea v areálu Národního muzea v Horních Počernicích. Obě shora uvedené stavebně-investiční akce byly zahájeny na dalším stupni projektové dokumentace pro stavební povolení. 

V listopadu 2020 byla dokončena rehabilitace Palachova pylonu, na třicetimetrový pylon byla osazena plastika od Miroslava Chlupáče s názvem „Plamen“. Plastika byla vytvořena dle předlohy Miroslava Chlupáče akademickým sochařem Antonínem Kašparem. Slavnostní odhalení této plastiky proběhlo v den boje za svobodu a demokracii, dne 17. listopadu 2020. 

Vlastní zdroje 

Z vlastních zdrojů byla dokončena projektová dokumentace na rekonstrukci střešního pláště objektu depozitáře Českého muzea hudby v Litoměřicích, statický posudek objektu Archivu Národního muza Na Zátorách v Praze 7, dokumentace na opravu balkónů a teras Letohrádku Kinských v Praze 5.  

Dále byl dokončen restaurátorský průzkum a záměr na restaurátorskou opravu schodů v zahradě Muzea Antonína Dvořáka na Praze 2 a projektová dokumentace na opravu ohradní zdi zámeckého parku zámku ve Vrchotových Janovicích, na jejímž základě byl vypracován investiční záměr a následně předán k registraci na Ministerstvu kultury ČR s cílem registrace pro programové financování akce. K registraci byl rovněž předán na Ministerstvu kultury ČR investiční záměr na realizaci půdní vestavby depozitáře v Terezíně II.