výroční zpráva 2020

EN

Činnost Náprstkova muzea

Shrnutí sbírkotvorné činnosti  

Cílem kurátorů a všech ostatních pracovníků Náprstkova muzea je po dobu před stěhováním sbírek provádět revize uložení a kontrolu evidence všech sbírek. Pracovníci Náprstkova muzea se zasloužili o perfektní a pečlivý návrh vybavení pro uložení sbírek v depozitářích pro stavbu nového depozitáře Náprstkova muzea v Horních Počernicích. 

Na poli sbírkovém se podařilo vykoupit druhou část jihoamerické etnografické sbírky Mnislava Zeleného prostřednictvím dotace z programu ISO MK ČR. Po celý rok probíhala intenzivní práce se sbírkou – revize, kontroly lokací předmětů, kontroly v databázi sbírek a řešení ze závěrů generální revize především v africkém fondu mimoevropské etnografie. 

Na základě dohody o převodu etnografického afrického fondu mezi Národní galerií a Národním muzeem Náprstkovo muzeum vstoupilo do jednání s Národní galerií. Byly učiněny první administrativní kroky, to znamená převod fondu prošel doporučením na schválení poradních sborů pro sbírkotvornou činnost v obou institucích. Kromě povinných inventarizací, kontrol a dalších revizí sbírek kurátoři pracují na badatelském úkolu historie akvizic sbírek pro publikování dějin sbírek.    

Akviziční činnost 

Náprstkovo muzeum získalo celkem 473 předmětů, z toho 64 darem, 1 starým sběrem a 408 nákupem v celkové hodnotě 1 821 760,- Kč. Mezi nejvýznamnější akvizice patřila druhá část unikátní sbírky artefaktů původních obyvatel Amazonie zahrnující předměty od 39 etnických skupin amazonské pánve. Kolekci předmětů shromažďoval mezi lety 1969 až 2018 etnograf a popularizátor zájmu o původní kultury Ameriky Mnislav Zelený během svých cest a terénních výzkumů. Poměrně ojedinělou nabídku obsahující předměty klasického buddhistického umění z různých období barmských dějin představuje zakoupený soubor buddhistických plastik, skulptur a dvou dřevěných figur z této oblasti. 

Buddha, sedící na lotosovém podstavci (ve tvaru osmiúhelníku), uprostřed zúženém,
ruce v pozici 
bhúmisparša mudra, ušníša ve tvaru poupěte. Barma, pozdní Bagan,
patrně 13. století. Materiál: litý kov. Rozměry: v. 16,5 cm, š. 9,5 cm  

Důležitým přírůstkem do sbírek Náprstkova muzea byl též dar souboru předmětů převážně z Mongolska, zahrnující mimo jiné 103 svazků buddhistického kánonu Kandžur. Jedná se o současné vydání tibetsky psaného souboru náboženských textů, které jsou v buddhistické tradici považovány za slovo Buddhovo.  

 

Preventivní ochrana a ošetření sbírek 

Oddělení péče o sbírky Náprstkova muzea v roce 2020 ošetřilo celkem 2909 sbírkových předmětů. Z toho bylo restaurováno 90 ks sbírkových předmětů a 2819 sbírkových předmětů bylo konzervováno. Externě bylo zadáno k restaurování 114 sbírkových předmětů. Digitálně bylo zdokumentováno 6082 sbírkových předmětů.  

Podílelo se rovněž na realizaci výstavního plánu a spolupracovalo na přípravě výstav Sluneční králové a Mongolsko a budhismus v Historické budově Národního muzea.  

V rámci preventivní péče o sbírky, byl nakoupen ve spolupráci s realizátory projektu DKRVO speciální obalový materiál na uložení sbírkových předmětů (pH neutrální krabice vyrobené na míru a obalový materiál určený k transportu sbírek).  

Oddělení péče o sbírky se podílí na plánování nových depozitářů a restaurátorských dílen v Horních Počernicích a řeší ukládání nově získaných akvizic.  

 

Inv.č. A 26.872 - Malované figurky z pálené hlíny představující různé společenské
skupiny patřily k častým suvenýrům. Čína, 19. století. Stav před restaurováním a po něm

 

Inv.č. P6443 Vysoký stojan používaný při pohřebním kultu na olej – Stará říše,
5. dynastie, Centrální Abusír. Stav před restaurováním a po něm

Odborná správa sbírek 

V roce 2020 byla vypracována Závěrečná zpráva o inventarizaci podsbírky 25. Jiná - Asijská, která probíhala v letech 20032019 a Závěrečná zpráva o inventarizaci podsbírky č. 836 obor 20  Negativy a diapozitivy a č. 837 obor 21  Fotografie, filmy, videozáznamy a jiná média probíhající v letech 20102019.  

V tomto roce byla zároveň realizována nápravná opatření z generální revize podsbírky 25. Jiná – Mimoevropská etnografie, která probíhala v letech 20132018. Byla ukončena revize afrického fondu, která byla vyčleněna z generální revize podsbírky 25 jiná mimoevropská etnografie (P GŘ NM č.5/2012). 

Dokumentace sbírek 

V rámci digitalizace sbírek bylo pořízeno 6082 digitálních reprodukcí.