výroční zpráva 2020

EN

Vydavatelská činnost Národního muzea

Rok 2020 byl pro ediční činnost Národního muzea poměrně dynamický zejména díky vytvoření zcela nového webu pro periodické i neperiodické publikace. S ukončením spolupráce s De Gruyter Poland – Sciendo vstoupilo Národní muzeum do členství s agenturou CrossRef, přes kterou registruje přímo DOI čísla pro všechny své periodické publikace. V trendu rozšiřování webového prostředí a navázaných služeb souvisejících s publikační činností bude muzeum nadále pokračovat a postupně zpřístupňovat i svá historická periodika, která již nevydává. Všechny časopisy Národního muzea si nadále zachovávají Open Access přístup v elektronické podobě.   

V roce 2020 vydalo Národní muzeum celkem 28 neperiodických publikací.  Z nich 11 bylo výstupem z vědecko-výzkumné činnosti, 4 knížky byly určeny dětem. Ostatní vznikly coby katalogy či průvodce výstavami, expozicemi a objekty Národního muzea. V oblasti publikační činnosti vstoupilo Národní muzeum do několika nakladatelských spoluprací (Univerzita Karlova, Regionální muzeum v Litomyšli, KLP – Koniasch Latin Press, Ústav pro studium totalitních režimů).  

Národní muzeum dále pokračovalo ve vydávání 11 časopisů a ve spolupráci na vydávání jednoho dalšího periodického titulu. 

Národní muzeum se též podílí na vydávání časopisu Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. 

Neperiodické publikace  

Neperiodické publikace vydané Národním muzeem  

 • Bergmannová, Sandra – Vejvodová, Veronika (eds.): Slavní čeští skladatelé 
 • Boštík, Martin – Jordan, Hanuš: Cirkusový svět doktora Bubeníčka (ve spolupráci s Regionálním muzeem v Litomyšli)  
 • Hradil, Filip – Militký, Jiří – Novák, Vlastimil – Knápek, Aleš – Smíšek, Kamil – Vilimec, Erik: Poklad mincí z doby třicetileté války z Horních Rápotic 
 • Jůn, Libor – Kabůrková, Markéta (eds.): ReporTvář Julia Fučíka (ve spolupráci s ÚSTR) 
 • Mojžíšová, Olga – Pospíšil, Milan – Vojtěšková, Jana (eds.): Bedřich Smetana: Korespondence / Correspondence II (1863–1874). Kritická edice (ve spolupráci s KLP – Koniasch Latin Press) 
 • Sklenář, Karel: Archeologie v Čechách v období romantismu (1802–1868): Od Josefa Dobrovského po Jana Erazima Vocela. Fontes Archaeologici Pragenses 47 
 • Stehlík, Michal – Štěpánek, Ondřej (eds.): Parlament! 
 • Svobodová, Helena a kol.: Antické umění ve sbírce Národního muzea 
 • Štefcová, Petra (ed): Nástroje paměti 
 • Šejbl, Jan: Archibald Václav Novák. Hříšná exotika  
 • Tauberová, Monika: Lidové kroje. I. díl. Čechy 

Neperiodické publikace popularizační (katalogy a brožury k výstavám a koedice k výročí) 

 • Bárta, Miroslav (ed.): Sluneční králové. Studie (ve spolupráci s Univerzitou Karlovou) 
 • Jungová, Gabriela (ed.) Doma na Sibiři / At Home in Siberia  
 • Melková, Pavla – Blažek, Petr: Edge. The Jan Palach Memorial in Všetaty 
 • Melková, Pavla – Blažek, Petr: Hrana. Památník Jana Palacha ve Všetatech  
 • Onderka, Pavel (ed.): Sluneční králové / Kings of the Sun  
 • Přibyl, Petr: Historická budova Národního muzea  
 • Přibyl, Petr: The Historical Building of the National Museum  
 • Stehlík, Michal (ed.): 1620. Cesta na Horu / 1620. Road to the Mountain  

Stručné průvodce výstavami 

 • Hudební zvěřinec / Music Menagerie  
 • Lidová víra / Folk Faith  
 • Poklady numismatických sbírek  
 • Sblížení. Lidé a velké šelmy Šumavy 
 • Treasures of the Numismatic Collections