výroční zpráva 2020

EN

Činnost a hlavní akce Centra pro prezentaci kulturního dědictví

Činnost Centra pro prezentaci kulturního dědictví se v roce 2020 nesla ve znamení širokého zpřístupnění muzejních sbírek a výstav pro návštěvníky se speciálními potřebami se zvláštním zřetelem k prezentaci v online prostředí. V rámci řešení a testování nových aktivit byl realizován modelový projekt Národní muzeum bez bariér, který pomohl ověřit a vyzkoušet různé varianty zpřístupnění (virtuálně i fyzicky) zejména pro návštěvníky s poruchami sluchu nebo zraku, byla navázána spolupráce v oblasti cílové skupiny návštěvníků s mentálním postižením. Postupně se vyvíjející oblastí zájmu pracoviště, která má perspektivu do příštích let, byla i problematika životního prostředí ve vztahu k muzeím. 

 

Činnost Centra se i nadále soustřeďovala na kontinuálně řešené úkoly v podobě základních pilířů aktivit pracoviště: provozu, aktualizaci a dalšímu vývoji informačního portálu www.emuzeum.cz, správě a rozvoji oborové muzeologické knihovny Centraredakčnímu zpracování časopisu Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce, konzultační a metodické činnosti v oblasti prezentace sbírek Národního muzea i dalších českých muzejních institucí a vlastní výzkumné a publikační činnosti pracovníků oddělení. Těmito aktivitami tak pracoviště plní svou funkci v řešení důležitých otázek českého muzejnictví a komunikace s cílovými skupinami návštěvnické veřejnosti i odborníky. 

 

Hlavní akce Centra pro prezentaci kulturního dědictví: 
  • Cyklus aktivit a komentovaných prohlídek vybraných výstav a expozic Národního muzea pro neslyšící a nedoslýchavé skupiny návštěvníků (děti, dospělí) přímo v objektech i v online formě 
  • Komentované prohlídky vybraných výstav a expozic Národního muzea pro skupiny návštěvníků se zrakovým postižením 

Akce, které byly připraveny, ale nebyly realizovány z důvodu epidemiologické situace:

  • Pražská muzejní noc 
  • konference Muzeum pro návštěvníky IV: Virtuální komunikace (nejen) v době koronavirové (přesunuto na rok 2021) 
  • kurz komunikace pro pracovníky v první linii (původní termín v prosinci, přesunuto na rok 2021) 
  • kurz komunikace s návštěvníky se speciálními potřebami pro lektory (původní termín v prosinci, přesunuto na rok 2021)