výroční zpráva 2020

EN

Dobrovolnický program Národního muzea

Dobrovolnický program 2020

V šestém roce své existence v Národním muzeu se musel dobrovolnický program, stejně jako další složky muzea, vyrovnávat s úderem pandemie koronaviru. Z bezpečnostních důvodů byl program v průběhu první vlny dokonce na čas úplně přerušen, po zlepšení epidemické situace v létě 2020 byl za zvýšených hygienických a bezpečnostních podmínek opět částečně obnoven a v tomto okleštěném režimu pokračoval až do konce roku 2020. 

Koronavirus bohužel narušil i smělé plány na větší popularizaci dobrovolnického programu, který měl obrátit trend postupného poklesu zájmu o dobrovolnickou činnost v Národním muzeu ze strany veřejnosti. I přes veškeré komplikace a logický menší zájem dobrovolníků se podařilo do práce zapojit celkem 46 dobrovolníků na 48 pozicích v rámci celého muzea. Premiantem mezi jednotlivými složkami muzea bylo jako obvykle Historické muzeum s celkovým počtem 23 dobrovolníků.  

Obecně se dobrovolníci většinou podíleli na dokumentaci, digitalizaci nebo katalogizaci, řidčeji spolupracovali na restaurování nebo přípravě výstav. Z pochopitelných důvodů v roce 2020 prakticky ustala dobrovolnická činnost s návštěvníky muzea. 

Celkově dobrovolníci v roce 2020 v Národním muzeu odpracovali úctyhodných 904,5 hodiny, což i přes značný pokles oproti předešlým letům představuje více než 113 pracovních dní bez nároku na odměnu. Bohužel nebylo možné dobrovolníkům jako poděkování za jejich nezištnou práci uspořádat již tradiční soukromou komentovanou prohlídku některé z výstav, alespoň jim tedy byly poštou rozeslány volné vstupenky a drobný upomínkový předmět k výstavě Sluneční králové.