výroční zpráva 2020

EN

Věda a výzkum v Historickém muzeu

Zaměstnanci Historického muzea se v roce 2020 podíleli na řešení 10 výzkumných oblastí od archeologie až po moderní dějiny, včetně technologií dokumentace a restaurování, a v rámci těchto oblastí řešili 39 výzkumných cílů podpořených z institucionální podpory (IP DKRVO). Kromě těchto cílů se dále podíleli na řešení 1 projektu základního výzkumu dotačního programu GAČR a 3 projektů aplikovaného výzkumu programu NAKI. Výsledky výzkumu byly zveřejněny formou 65 výstupů, z toho bylo například 11 odborných monografií, 1 impaktovaný článek a 1 certifikovaná metodika. Výsledky byly dále prezentovány v sedmi příspěvcích na odborných konferencích. 

Historické muzeum se zároveň v roce 2020 velmi intenzivně věnovalo popularizaci vědy. Pořádalo cykly přednášek (např. Ze života sbírek Národního muzea, Archeologické jednohubky). Kurátoři/vědečtí pracovníci HM přednášeli v rámci akcí Národního muzea i jiných institucí – pro studenty středních, vyšších odborných i vysokých škol i pro širokou veřejnost – celkem se uskutečnilo téměř 40 přednášek (vzhledem k situaci zčásti online) na rozmanitá odborná témata, kterými se kurátoři aktuálně v rámci svých vědeckých projektů zabývají. Velká část popularizačních akcí byla přirozeně navázána na výstavy Historického muzea, které jsou samy o sobě popularizací vědeckých poznatků (Sametová revoluce, Račte vstoupit do divadla, ReporTvář Julia Fučíka), navíc k nim probíhaly přednášky, komentované prohlídky, připraveny byly též virtuální prohlídky výstav. K výstavám vznikly také doprovodné popularizační publikace a váže se k nim podstatná část mediálních výstupů kurátorů Historického muzea. Archeologická témata jsou pravidelně prezentována na webových stránkách Archeologie na dosah. V popularizačních článcích byly propagovány sbírky Historického muzea i aktuální vědecký výzkum (viz např. série článků Víta Pokorného odkazující na vědecký projekt Dokumentace současných divadelních budov v ČR). 

Projekty GAČR 

Probíhající projekty: 

Spotřební imaginace komunistické diktatury. Československá reklama v poválečném období (Období: 2018–2020; Řešitel za NM: Mgr. Ondřej Táborský, Ph.D.) 

Projekty NAKI 

Získané projekty v roce 2020: 

VISKALIA – Virtuální skanzen lidové architektury (Období: 2020–2022; Řešitel za NM: PhDr. Klára Woitschová, Ph.D.) 

Probíhající projekty: 

Cesta k divadlu. Vývoj metodiky a specifických nástrojů pro uchování, exploataci a zpřístupnění historických divadelních cedulí se zvláštním zřetelem ke sbírkovým fondům Národního muzea v Praze a Moravského zemského muzea v Brně (Období: 2016–2020; Řešitel za NM: Mgr. Markéta Trávníčková) 

Interní granty 

Probíhající projekty: 

Nové impulzy k poznání pozdního paleolitu a mezolitu severozápadních Čech (Období: 2019–2020; Řešitel za NM: Mgr. Jan Eigner) 

Nonvaleury ve sbírkách Národního muzea (Období: 2019–2020; Řešitel za NM: Mgr. Lukáš Funk, Ph.D.) 

Projekty Operačních programů 

Probíhající projekty: 

Záchrana a zpracování ohrožených negativů Historického muzea Národního muzea  (Období: 2017–2021; Řešitel za NM: Ing. Martina Ohlídalová Ph.D., Mgr. Kateřina Musílková) 

Zahraniční projekty 

Získané projekty v roce 2020: 

Danube‘s Archaeological eLandscapes – Virtual archaeological landscapes of the Danube region (Období: 2020–2022; Řešitel za NM: PhDr. Tisucká Marika, Ph.D.) 

Popularizace vědy 

Popularizační přednášky pro veřejnost, semináře, workshopy  

Ze života sbírek Národního muzea 

 • Šárka Rámišová, přednáška v rámci cyklu prezentací Ze života sbírek Národního muzea – Život po sportovní kariéře, 8. 9. 2020
   
 • Jolana Tothová, přednáška v rámci cyklu prezentací Ze života sbírek Národního muzea – Výseč z československých dějin, 8. 9. 2020 
 • Miroslava Burianová, přednáška v rámci cyklu prezentací Ze života sbírek Národního muzea – Příběhy šatů, 29. 9. 2020
 • Lukáš Funk, přednáška v rámci cyklu prezentací Ze života sbírek Národního muzea – Poklady numismatických sbírek, 29. 9. 2020 

Letní škola numismatiky – Univerzita Palackého v Olomouci (21.23. 8. 2020) 

 • Jiří Militký, Keltské mince z oppida Stradonice 
 • Petr Schneider, Mincovnictví Přemysla I. Otakara: Fakta a problémy 

Archeologické jednohubky – online přednášky 

 • Viktoria Čisťakova: Archeologické jednohubky – Detektivka na hradišti Stillfried
 • Viktoria Čisťakova: Archeologické jednohubky – Poklady z doby halštatské 
 • Pavel Titz: Archeologické jednohubky – Počítač starých Řeků 
 • Pavel Titz: Archeologické jednohubky – Akvadukt císaře Augusta 
 • Lucie Vélová: Archeologické jednohubky – Neolitické studny  
 • Lucie Vélová: Archeologické jednohubky – Capacocha – dětské oběti u Inků 
 • Lucie Vélová: Archeologické jednohubky – Porod v rakvi 

Cyklus Slovo, tradice a kontext: 

 • 23. 1. 2020 Matěj Kratochvíl: Slavnost, protest, žebrota. Hudba ve veřejném prostoru 
 • 6. 2. 2020 Jaroslav Otčenášek: Sebrané vydání českých lidových pohádek a humorek 
 • 5. 3. 2020 Anna Christou: Panna, žena a bába. O proměnách ženství v tradičním obrazu světa 

Ostatní 

 • Kateřina Pařízková, Poutě a poutní místa v Čechách, Česká křesťanská akademie, Pečky, 22. 9. 2020 
 • Kateřina Pařízková, 300 let poutní cesty do Hájku, Klub Fontána Kladno, 15. 1. 2020
 • Kateřina Pařízková, Klášter Hájek a poutní cesta, Křesťanská dívčí škola v Ječné, 21. 9. 2020
 • Jolana Tothová, Výseč z československých dějin. Sbírka Muzea dělnického hnutí. 8. 9. 2020, Praha, Historická budova Národního muzea, cyklus přednášek Ze života sbírek, představuje odborné a laické veřejnosti sbírkové fondy Národního muzea. Prezentují kurátoři NM. Organizátor Společnost Národního muzea
 • Tomáš Kavka: Dějiny Historické budovy NM, 9. 9. pro Českou komoru autorizovaných architektů a inženýrů 
 • Miroslava Burianová, Dvě stě let svatební módy, 26. 2. 2020, Klub seniorů v Horních Počernicích  
 • Miroslava Burianová, Od ornamentu k jednoduchosti, 9. 9. 2020, Moravské zemské muzeum v Brně 
 • Miroslava Burianová, Cesta k jednoduchosti, 24. 9. 2020, cyklus Loosův rok v Plzni 
 • Miroslava Burianová, Příběhy šatů, 29. 9. 2020, Matice česká v NM 
 • Pavlína Vogelová, Debata Mezi válkou a uměním s Antonínem Kratochvílem, Pavlínou Vogelovou, Janem Mrkvičkou a Petrem Vizinou k výstavě Fotoeseje Antonína Kratochvíla. Online – Meltingpot, 7. 10. 2020, online 
 • Pavlína Vogelová, Doktorandská přednáška: Fotografický archiv jako „protetikum“ moře paměti fotografie dle Allana Sekuly, VŠUP, 19. 10. 2020 
 • Ondřej Štěpánek, Sokolské jednoty Čechů z Volyně, fond volyňských Čechů v Národním muzeu, 14. 7. 2020 a 15. 7. 2020, Muzeum Krnov 
 • Ondřej Štěpánek, přednáška v rámci vernisáže výstavy Podkarpatská Rus součást našich dějin, 10. 9. 2020, Praha – Dům národnostních menšin 
 • Pavel Titz, Blízkovýchodní antické památky UNESCO, Újezdská akademie (senioři v Újezdě nad lesy), 13. 1. 2020  
 • Pavel Titz, přednáškový cyklus: Antické památky UNESCO, Centrum celoživotního vzdělávání (Praha), 15. 1.; 29. 1.; 12. 2.; 26. 2.; 2. 9.; 16. 9.; 16. 9.; 30. 9.; 30. 9. 2020  
 • Pavel Titz, Univerzita třetího věku FF UK – oba semestry 2020 proběhly z větší části distanční formou formou natáčených přednášek, Letní semestr: Antické památky na seznamu světového dědictví UNESCO I.; Zimní semestr: Kapitoly z dějiny římské kultury I.  
 • Pavel Titz, Naši Římané aneb jak jsme se mále stali součástí římské říše; Gymnázium na Vítězné pláni, Praha, 13. 2. 2020  
 • Pavel Titz, V aréně amfiteátru. Římské gladiátorské zápasy, jejich aktéři a přihlížející, pro SNM, 3. 3. 2020  
 • Pavel Titz, Pompeje. Co o nich víme a proč pořád nevíme všechno?, Regionální muzeum a galerie Jičín, on-line formou zkráceného videa, 8. 10. 2020  
 • Libor Vodička: Jak na dokumentaci a archivaci divadelní/taneční inscenace?, webinář Institutu umění – Divadelního ústavu, 29. 6. 2020, https://www.idu.cz/cs/aktualne/kalendar-akci/1570-jak-na-dokumentaci-a-archivaci-divadelni-tanecni-inscenace 
 • Lukáš Funk, Poklady numismatického oddělení, Společnost Národního muzea 
 • Michal Lutovský: Řády Františka Ferdinanda d´Este ve sbírkách Národního muzea  

Workshopy: 

 • Pavel Titz, Helena Svobodová – Workshop pro skupinku SNM s názvem: Pestrost antického světa v materiálech a jejich zpracování, 6. 10. 2020 

Popularizační exkurze pro veřejnost  

 • Hanuš Jordan: Cirkusy v Litomyšli, setkání veřejnosti ve výstavě spojené s komentovanou prohlídkou, výstava RML a NM, RM Litomyšl, 11. 9., 22 účastníků. 

Popularizační projekty   

 • Archeologie na dosah – web a FB, obecně zaměřen na popularizaci archeologiepropagace akcí a výstav s archeologickou tématikou, spravuje oddělení Pravěku a antického starověku 
 • Pavel Titz – Uvedení do života pro Národní muzeum nového video formátu „Jednohubka“. Jde o atraktivně pojatou přednášku do 5 minut provázenou obrazovou prezentací.   

Doprovodné akce   

 • Komentované prohlídky výstavy Račte vstoupit do divadla – Markéta Trávníčková (15. 1. 2020, 17. 1. 2020, 5. 2. 2020, 2. 3. 2020, 3. 3. 2020, 5. 3. 2020, 10. 3. 2020)
   
                                     
 • Komentovaná prohlídka ReporTvář Julia Fučíka, Libor Jůn (září 2020, 2x) 
 • Komentované prohlídka výstavy Sametová revoluce/ Říká se jí sametová, Libor Vodička, 30. 1. 2020, zaměstnanci a hosté Národního muzea; 3. 7. 2020 zástupci iniciativy Soboty pro sousedství a Klubu česko-německého partnerství 
 • Aspoň na víkend se staň divadelníkem (doprovodná akce k výstavě Račte vstoupit do divadla), 15. 2. 2020 
 • Příprava a realizace vzdělávací deduktivní hry pro facebookovou propagaci publikace Heleny Svobodové: Antické umění ve sbírce Národního muzea, Pavel Titz 
 • Akce v Muzeu české loutky cirkusu v Prachaticích (Muzejní noc, lektorovaný program Masopust, letní tvůrčí dílna Hrajeme loutkové divadlo) 
 • Vzdělávací programy pro mateřské, základní a střední školy v objektech Národopisného muzea, Národního památníku na Vítkově, Lapidáriu Národního muzea a Památníku Palackého a Riegra – hlásí se školy, viz nabídka programů: https://www.nm.cz/program/pro-skoly#skolni-programy
 • Akce v Národopisném muzeu:  
  • Letní workshop Na den do muzea, workshopy pro děti 5–8 let, léto 2020 
  • Staň se pekařem, tvořivá dílna s výkladem, 9. 7. 2020 
  • Staň se tkalcem a barvířem, tvořivá dílna s výkladem, 23. 7. 2020 
  • Staň se svíčkařem, tvořivá dílna s výkladem, 30. 7. 2020  
  • Staň se tanečníkem, tvořivá dílna s výkladem, 6. 8. 2020   
  • Staň se košíkářem, tvořivá dílna s výkladem, 13. 8. 2020 
  • Staň se hrnčířem, tvořivá dílna s výkladem, 20. 8. 2020 
    
  • Staň se slaměnkářem, tvořivá dílna s výkladem, 27. 8. 2020  ​
 • Letní příměstský tábor v Praze „Letem světem muzeem“ pro děti ve věku 7–13 let, téma: 2. světová válka, 17.–21. 8. 2020 
   

Popularizační publikace (knihy, kapitoly v knihách)  

 • Vogelová, P. (ed.), Kratochvíl, A. Fotoeseje. Praha: GHMP 2020, ISBN, 978-80-7010-164-3. Texty: Pavlína Vogelová, Michael Persson (328 stran, česko-anglická verze)

Popularizační články (tisk, online)   

 • Burianová, M.: Nevěsta nepřítele. In: Živá historie 2020, č. 4, s. 88–89
 • Burianová, M.: Příběhy šatů, Zprávy Společnosti Národního muzea, ročník 2020
 • Čisťakova, V.: diadém z Opařan. Web Archeologie na dosah
 • Čisťakova, V.: halštatské pohřebiště Praha-Střešovice. Web Archeologie na dosah
 • Čisťakova, V.: Výbava hrobu č. 2 ze Světce u Bíliny. Web Archeologie na dosah
 • Eigner, J.: Gravettské sídliště v Řevnicích.Web Archeologie na dosah
 • Gelnarová Jitka: Aktérky sametové revoluce vlastním hlasem. Glosolália 3/2020, s.168–v180
 • Gelnarová, J.: Kniha, která je zdrojem posilnění a naděje (Maďarová Zuzana. Jako odvrávať novembru 1989. Rodové aspekty pamäti. 2019), Glosolália 3/2020, s. 164–167
 • Jordan, H.: Z advokáta cirkusákem, rozhovor pro Právo, magazín Víkend, 27. 11.
 • Jůn, L.: Drama napoleonských válek, Moderní divadlo č. 5, II. sezona, s. 14–15
 • Jůn, L.: Julius Fučík…, Xantypa září 2020, s. 2–5
 • Majtenyi, D.: Komunistická rezistence během války stále čeká na své historiky, Haló noviny, 2. 12. 2020 (rozhovor, s. 3)
 • Pokorný, V.:  Městský dům kultury Sokolov – Do divadla zadním vchodem, in Divadelní noviny, č. 11
 • Pokorný, V.: Dejvické divadlo, Praha– Do divadla zadním vchodem, in Divadelní noviny, č. 14
 • Pokorný, V.: Divadlo Husa na Provázku, Brno – Do divadla zadním vchodem, in Divadelní noviny, č. 13
 • Pokorný, V.: Divadlo Jesličky Josefa Tejkla Hradec Králové – Do divadla zadním vchodem, in Divadelní noviny, č. 2
 • Pokorný, V.: Divadlo Lubomíra Lipského Pelhřimov – Do divadla zadním vchodem, in Divadelní noviny, č. 6
 • Pokorný, V.: Divadlo na Šantovce, Olomouc – Do divadla zadním vchodem, in Divadelní noviny, č. 20
 • Pokorný, V.: Divadlo Reduta, Plzeň – Do divadla zadním vchodem, in Divadelní noviny, č. 17
 • Pokorný, V.: Dům kultury Metropol České Budějovice – Do divadla zadním vchodem, in Divadelní noviny, č. 5
 • Pokorný, V.: Jihočeské divadlo České Budějovice – Do divadla zadním vchodem, in Divadelní noviny, č. 16
 • Pokorný, V.: Krušnohorské divadlo Teplice – Do divadla zadním vchodem, in Divadelní noviny, č. 8
 • Pokorný, V.: Městské divadlo Děčín – Do divadla zadním vchodem, in Divadelní noviny, č. 3
 • Pokorný, V.: Městský dům Přerov – Do divadla zadním vchodem, in Divadelní noviny, č. 9
 • Pokorný, V.: Moving Station, Plzeň – Do divadla zadním vchodem, in Divadelní noviny, č. 18
 • Pokorný, V.: Rock0pera Praha – Do divadla zadním vchodem, in Divadelní noviny, č. 15
 • Pokorný, V.: Roškotovo divadlo Ústí nad Orlicí – Do divadla zadním vchodem, in Divadelní noviny, č. 10
 • Pokorný, V.: Slovácké divadlo, Uherské Hradiště – Do divadla zadním vchodem, in Divadelní noviny, č. 12
 • Pokorný, V.: Stálá divadelní scéna Klatovy – Do divadla zadním vchodem, in Divadelní noviny, č. 21
 • Pokorný, V.: Zámecké divadlo Valtice – Do divadla zadním vchodem, in Divadelní noviny, č. 19
 • Rámišová, Š.: Život po sportovní kariéře ve Zprávách Společnosti Národního muzea, ročník 2020
 • Šaldová, L.:  Výtvarník v sobě objevil režiséra, in Divadelní noviny, č. 17
 • Šaldová, L.: Německo v době koronavirového šílenství, in Divadelní noviny, č. 7
 • Šaldová, L.: S Wagnerem proti koronaviru, in Divadelní noviny, č. 15
 • Šaldová, L.: Vina a pokání, in Divadelní noviny, č. 3
 • Štěpánek, O.: „Muzea nejsou černé díry“ - rozhovor Zpravodaj Čechů z Volyně 2/2020
 • Štěpánek, O.: Dochované spolkové prapory volyňských Čechů, Zpravodaj Čechů z Volyně 3/2020
 • Štěpánek, O.: Kartičky povzbuzení a naděje, Živá historie, 3/2020, s. 64–66                       
 • Štěpánek, O.: Muzeum volyňských Čechů – Od vize k realizaci, Zpravodaj Čechů z Volyně 5/2020
 • Štěpánek, O.: O výstavě Volyňských Čechů, Acta Musealis Pragensia, Historiae I/2019
 • Táborský, O.: Muzeum znovuzrozeného města, Dějiny a současnost, č. 6, 2020, s. 5
 • Tisucká, M.: Bronzový vozík z Milavče. Živá historie
 • Titz, P.: Nekrolog prof. Bouzka. Web Archeologie na dosah
 • Titz, P.: Provozování facebookových profilů a psaní příspěvků: „Archeologie antiky. Zprávy ze světa klasické archeologie“ a „Mezinárodní den archeologie“
 • Tothová, J.: Výseč z československých dějin. Sbírka Muzea dělnického hnutí. Zprávy Společnosti Národního muzea, ročník 2020
 • Trávníčková, M.: Výstava Račte vstoupit do divadla virtuálně, in Divadelní noviny, č. 17
 • Vélová, L.: Starověké dětské pohřebiště na ostrově Astypalaia. Web Archeologie na dosah
 • Vodička, L.: Akviziční činnost, in Divadelní noviny, č. 16
 • Vodička, L.: Divadlo za časů pandemie v Národním muzeu, in Divadelní noviny, č. 8
 • Vodička, L.: Malé dějiny divadla v Pečkách I., in Pečecké noviny, č. 11, listopad 2020
 • Vodička, L.: Malé dějiny divadla v Pečkách II., in Pečecké noviny, č. 12, prosinec
 • Vodička, L.: Za podivuhodnými kouzelníky, in Divadelní noviny, č. 4, 17. 2. 2020
 • Vogelová, P.: Fotografie a sociální média. Recenze knihy Nathan Jurgenson, The Social Photo. New York: Versio Book 2019. Fotograf Magazin, č. 35, 2020.

Online: 

Mediální vstupy  

 • Gelnarová, J. – hodinový rozhlasový rozhovor/pořad o 100. výročí volebního práva žen a výstavě Za volební právo žen (spolu s Marií Bahenskou a Danou Musilovou, připravila Klara Kohout), RTVS, pořad Národnostný kaleidoskop český, 28. 11. 2020, https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1581
 • Gelnarová, J. – O právu volit mohla většina českých žen do roku 1920 jenom snít. Pořad/rozhovor na ČRo 29. 2. 2020 (spolu s Marií Bahenskou a Janou Malínskou, připravila Milena Štráfeldová), https://cesky.radio.cz/o-pravu-volit-mohla-vetsina-ceskych-zen-do-roku-1920-jenom-snit-8106794
 • Jordan, H. – vystoupení v seriálu Historie.cs, Vstupné lidové, děti za polovic (o historii českých cirkusů), ČT 24, premiéra 11. 1. 2020
 • Schneider P., Militký, J. – Poklady numismatických sbírek, Česká televize, Události v kultuře 19. 7. 2020,   https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097206490-udalosti-v-kulture/220411000120719/obsah/779623-numismaticke-sbirky-v-narodnim-muzeu
 • Titz, P. – převzetí ceny Zlatý mamut za popularizaci archeologie za rok 2019 (21. 9. 2020)
 • Titz, P. – rozhovor k ceně Zlatý mamut za popularizaci archeologie za rok 2019 na ČT2, Dobré ráno, 1. 10. 2020
 • Titz, P. – rozhovor na téma Archeologie mýtů, ČT24, 26. 2. 2020
 • Titz, P. – rozhovor na téma nový objev dvou těl v Pompejích, ČT24, 23. 11. 2020
 • Titz, P. – rozhovor o archeologii, Noční mikrofórum, ČRo2, 16. 3. 2020
 • Trávníková, M. – pořad Vizitka na rozhlasové stanici Vltava, 12. 5. 2020

 

Účast zaměstnanců na konferencích a seminářích 

 • Schneider, P.: Nálezy mincí 13. století a jejich potenciální majitelé: Možnosti a limity interpretace dochovaných vrcholně středověkých peněžních hotovostí. – Ceny, mzdy, peníze a ekonomické myšlení ve středověkých a raně novověkých městech; Česká republika, Praha; 10. 9. 2020. O (DKRVO 2019–2023/11.V.b) 
 • Boublík, J.: Hrubá a drobná mince ve středověké peněžní praxi. – Ceny, mzdy, peníze a ekonomické myšlení ve středověkých a raně novověkých městech; Česká republika, Praha; 10. 9. 2020. O (DKRVO 2019–2023/11.V.b) 
 • Štěpánek, O.: Integration of originally subcultural bands into the mainstream after the Velvet Revolution. – Mainstream! Popular Culture in Central and Eastern Europe; Česká republika, Praha; 29.–31. 10. 2020. O (DKRVO 2019–2023/12.II.b) 
 • Pohunek, J.: Bob Hurikán – dobrodruh, spisovatel, Josef Peterka. – Kniha jako dobrodružství poznání; Česká republika, Praha (online); 5. 11. 2020. O (DKRVO 2019–2023/13.II.b)  
 • Kyrianová, V.: Documentation of contemporary performance art. – Remote art practices; Česká republika, Praha (Studio Alta); 22. 8. 2020. O (DKRVO 2019–2023/14.I.b) 
 • Jordan, H.: Od prywatnego do panstwowiego. Przemiany czechoslowackiego cyrku w latach pieczdesiatych XX wieku. – Cyrk-Genealogie, Imaginaria, Translacje; Polsko, Varšava (online); 28.–30. 10. 2020. O (DKRVO 2019–2023/14.V.b) 
 • Woitschová, K.: Etnografické oddělení Národního muzea na pomezí ideologie a každodennosti v první polovině 20. století. – Etnologie mezi vědou a politikou: Vy/po/zne/užívání etnologických věd od 19. století do současnosti; Česká republika, Příbram; 15.–17. 9. 2020. O (DKRVO 2019–2023/16.II.b)