výroční zpráva 2020

EN

Muzejní komplex Národního muzea

Expozice

Sál minerálů 

Expozice s názvem Sál minerálů byla návštěvníkům zpřístupněna 10. června 2020. Představuje více než 4 000 exponátů mineralogické sbírky. Ty nejzajímavější a nejkrásnější minerály jsou vystaveny v původních tzv. Schulzových vitrínách, které získaly svůj název po architektovi Historické budovy Národního muzea Josefu Schulzovi. V expozici je možné spatřit například několik podob zlata, stříbra, diamantů nebo grafitů v ryzí formě. 

Výstavy

Tajný život sbírek: Mongolsko a buddhismus

23. 6. 2020 – 21. 4. 2021
Výstava v Historické budově Národního muzea představuje v osmi vitrínách historii sběratelství předmětů z Mongolska v Náprstkově muzeu asijských, afrických a amerických kultur, a to od počátku 20. století po dnešek.

Sluneční králové

31. 8. 2020 – 6. 6. 2021
Výstava je výjimečným mezinárodním projektem, který dokumentuje největší archeologické objevy českých egyptologů spjaté s výzkumem egyptského Abúsíru, starověkého královského pohřebiště sousedícího na severu s Gízou a na jihu se Sakkárou.

Návštěvníkům byly představeny bohaté zápůjčky ze světových muzeí – z Egyptského muzea v Káhiře, z Velkého egyptského muzea v Gíze, z muzeí v Berlíně, Lipsku, Hannoveru, Heidelbergu, Hildesheimu a Frankfurtu nad Mohanem. K vidění byly rovněž předměty, které Národní muzeum získalo jako československý podíl na nálezech učiněných expedicí Univerzity Karlovy v Abúsíru.

Slavní čeští skladatelé

3. 12. 2020  30. 9. 2021 

V roce 2020 se České muzeum hudby, především jeho pracoviště Muzeum Bedřicha Smetany a Muzeum Antonína Dvořáka, podílelo na vzniku výstavy Slavní čeští skladatelé v Historické budově Národního muzea. Výstava je věnovaná čtveřici skladatelských osobností české hudby 19. a 20. století – Bedřichu Smetanovi, Antonínu Dvořákovi, Leoši Janáčkovi a Bohuslavu Martinů. Na výstavě pracoval autorský tým složený z předních českých badatelů v oblasti výzkumu díla a života jednotlivých osobností. Předností výstavy je moderní grafické a prostorové zpracování, které kromě edukativního charakteru přináší návštěvníkovi také umělecký a poslechový zážitek. Výrazným interaktivním prvkem je poslechová místnost se světelnou instalací, která návštěvníka čeká hned po vstupu do prostor výstavy a postupně mu představí úryvky ze čtyř vybraných kompozic dokreslené světelnými efekty. Biografická část je v následujících místnostech zpracována formou obrazové novely umístěné na výstavních panelech. Z vnitřní strany paneláže mohou návštěvníci vstoupit do tvarovaných meandrů a poslechnout si ukázky vybraných děl. Na samém konci meandrů jsou vystaveny originály partitur děl znějících v první místnosti. Ve výstavě nechybí ani trojrozměrné předměty z pozůstalostí skladatelů, které dokreslují jejich životní příběhy, a originální kostýmy z různých inscenací vybraných oper. Závěrečná část věnovaná operní tvorbě je doplněná o videoprojekci.  

Pro návštěvníky výstavy, ale také pro další zájemce o životní osudy těchto skladatelských osobností napsal autorský tým rozsáhlou publikaci Slavní čeští skladatelé, sloužící také jako katalog k výstavě. Kniha publikovaná v češtině v roce 2020 je běžně dostupná v síti knihkupectví, v anglickém jazyce bude publikována v roce 2021. 

Předstupněm realizace výstavy byla její virtuální podoba, resp. představení čtyř skladatelských osobností a přiblížení jejich osudů formou komentáře doprovázeného hudbou a sbírkovými předměty. Plánované otevření výstavy veřejnosti bylo z důvodu protiepidemických nařízení o měsíc posunuto, poprvé tak uvítala návštěvníky 3. 12. 2020.  

V rámci projektu výstavy Slavní čeští skladatelé vznikla putovní verze výstavy pro Česká centra, která bude realizována v roce 2021. Její součástí jsou životopisné medailony přístupné také online. 

České muzeum hudby se dále podílelo na přípravě podkladů a tvorbě námětů pro online propagaci výstavy prostřednictvím webu a sociálních sítí, která bude realizována v roce 2021. 

Poklady numismatických sbírek

23. 6. 2020 – 30. 9. 2021
Výstava návštěvníkům představila numismatiku jako vědu i sběratelský obor. První část se věnovala významným soukromým sbírkám, které se v průběhu doby staly součástí fondů Národního muzea. Prezentovány byly např. Chaurova sbírka, největší existující kolekce bohemikálních mincí a medailí od 10. do 19. století, nebo kolekce Novák představující nejvýznamnější akvizici posledních desetiletí.
Další část byla věnována numismatickým unikátům od antiky po 20. století, ilustrujícím mimořádnou kvalitu sbírek Národního muzea. Pokladům byly vyhrazeny dva sály, představeny byly depoty z 11. až 15. století i z období třicetileté války: jmenujme třeba poklad z Bělčic u Ostředka, poklad z Horních Rápotic, soubor zlatých mincí z Uničova nebo poklad z Českých Budějovic. Závěrečná část výstavy se týkala kutnohorské a pražské mincovny. Celkově bylo na výstavě k vidění zhruba 1 500 exponátů ze sbírkových fondů Národního muzea doplněných o zápůjčky spolupracujících muzeí.

1620. Cesta na Horu

od 6. 11. 2020 
Výstava vznikla u příležitosti 400 let od bitvy na Bílé hoře a věnovala se dvěma pohledům na dané téma. První se věnoval dobové realitě v období 1609–1648 se soustředěním na léta 1618–1621. Součástí výstavy byla i multimediální rekonstrukce bitvy, autentické exponáty ze 17. století ze sbírek Národního muzea a dalších paměťových institucí ČR, či informace o mezinárodní, hospodářské a náboženské situaci. Druhým úhlem pohledu byl druhý život Bílé hory v literatuře, hudbě, architektuře, filmu a společenské či národní paměti. Výstava dostala i svoji virtuální podobu.
 
Nástroje paměti 
 
12. 11. 2020 – 6. 4. 2021
Na výstavě byly prezentovány ukázky jednoho z nejstarších způsobů, jakým lidstvo uchovávalo informace: hliněných tabulek, na kterých jsou klínovým písmem zaznamenány informace obchodního i soukromého charakteru ze začátku druhého tisíciletí př. n. l. Vystavované tabulky pocházely z unikátního pražského souboru tabulek, shromážděného význačným českým vědcem prof. Bedřichem Hrozným, rozluštitelem chetitštiny.

Jejich historická hodnota je nevyčíslitelná; je proto třeba neustále hledat a nalézat způsoby, jak tuto významnou součást kulturního dědictví co nejlépe chránit tak, aby ji bylo možné předat dalším generacím v dobrém stavu. Důležitým prvkem výstavy byla proto i prezentace způsobu získávání digitalizovaných textových i obrazových informací, zaznamenaných na těchto písemných památkách, což umožní široké využití těchto informací pro studijní, badatelské i výstavní účely při současné minimalizaci rizika poškození tabulek. Vystavované klínopisné tabulky byly doplněny i o hliněné předměty denní potřeby, ilustrující život společnosti v době před čtyřmi tisíci let.

Výstava proběhla v rámci projektu NAKI DG 16-22, na kterém spolupracovaly tři instituce (Národní muzeum, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy a Ústav teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd České republiky).   

České národní povstání

24. 5. 2020 – 28. 9. 2020
Výstava na ochozu Panteonu Historické budovy připomněla 75. výročí ukončení 2. světové války. Zaměřila se na klíčové události v Praze a v českých zemích od prvního do devátého května 1945. Den za dnem zachycovala důležité události tohoto období. Důraz byl kladený na klíčové momenty pražského povstání. Výstava byla založena na archivních fotografiích uložených v Národním muzeu a unikátních předmětech spojených s koncem druhé světové války.

Symboly

15. 6. – 28. 9. 2020
Výstava Symboly vznikla u příležitosti výročí 100 let od vydání ústavy a schválení státních symbolů v období 1. ČSR. Zaměřila se na šest státních symbolů, které jsou ústavou definovány i dnes, a věnovala se jejich historickému vývoji. Ze státní symboliky vycházelo i architektonické řešení výstavy – vycházelo z přesně daného postupu, jak složit státní vlajku.

Vystaveno bylo na sto unikátních předmětů, přičemž některé z nich ukazovaly, jak státní symbolika proniká do každodenního života obyvatel státu. Část z nich patří mezi unikátní sbírkové předměty, jako například nejvyšší vyznamenání ČR – Řád Bílého lva nebo závěs z prezidentské lóže v Národním divadle, který byl používán při návštěvách císaře Františka Josefa I., Tomáše Garrigua Masaryka, Edvarda Beneše a Emila Háchy. Nechyběl ani autograf písně Kde domov můj z roku 1834 nebo gobelín se státním znakem, který byl užíván v době 1. republiky jako výzdoba stěn Senátu v Praze na Malé Straně.

Lvem mě nazývají

27. 10. 2020 – 31. 1. 2021
Výstava Lvem mě nazývají se věnovala vývoji nejstaršího českého státního symbolu, který je s českými dějinami spojen už od poloviny 13. století. Vznikla ve spolupráci Národního muzea, Kanceláře prezidenta republiky, Vojenského historického ústavu Praha a Správy Pražského hradu.

Výstava ukázala vývoj podoby českého lva od nejstaršího známého vyobrazení na kachli z hradu Zvíkov až po současný Řád Bílého lva. Podobně jako výstava Symboly se tato výstava stala připomenutím stého výročí od uzákonění československých státních symbolů v roce 1920.

Poklady světové filatelie

16. 12. 2020 – 8. 1. 2021
Výstava pořádaná Národním muzeem a Prestige Philately Club Prague představila unikátní filatelistickou kolekci. V roce 2020 se jednalo o jedinou filatelistickou výstavu na světě. Byly vystaveny rarity od soukromých sběratelů z celého světa. Mezi nejvýznamnější vystavené známky patřil červený mauritius z roku 1847, tzv. rumělkový merkur anebo unikátní přetisky Pošta Československá 1919. Výstava atraktivní formou ukázala filatelii jako nadčasový kulturní fenomén a důležitou součást součást světového kulturního dědictví.

Korona v muzeu!

12. 2020 – 6. 2021
Oddělení knižní kultury Knihovny Národního muzea připravilo ve spolupráci s antropologickým oddělením Přírodovědeckého muzea koncem roku 2020 kabinetní výstavu Korona v muzeu! Předměty na výstavu zapůjčilo také Historické muzeum, Archiv Národního muzea a Městské muzeum v Poličce.

Osudy výstavy byly spletité stejně jako události minulého roku. Nejdříve vznikla na jaře virtuální výstava na webu digitální knihovny kramářských tisků spalicek.net. Po ní byli tvůrci požádáni o vytvoření fyzické formy výstavy. Tu se nakonec podařilo realizovat v prostorách Historické budovy Národního muzea. Otevřena zůstala ovšem pouze několik dní, než se projevila nová vládní opatření proti šíření koronaviru. Proto nakonec vznikla druhá varianta virtuální výstavy přístupná na stránkách Národního muzea. Po opětovném otevření muzeí má být fyzická výstava otevřena do června 2021.

Výstava určená především pro dospělého diváka představuje zpola zapomenutou křesťanskou mučednici sv. Koronu, znovuobjevenou po vypuknutí epidemie covid-19. Ukazuje také, jak se naši předkové vyrovnávali s podobnými situacemi v době před vynálezem očkování a antibiotik, na které dnes tak spoléháme. Vedle předmětů ke kultu sv. Korony převážně z lidového prostředí mají návštěvníci možnost spatřit různé typy amuletů, které měly chránit před nákazou, prohlédnout si preparáty tkání poznamenaných nakažlivými nemocemi a seznámit se s dobovými lékařskými a léčitelskými postupy.

Milan Rastislav Štefánik. Generál osvoboditel

1. 7. – 28. 8. 2020
Výstava přiblížila české veřejnosti život a dílo M. R. Štefánika, jedné z nejvýznamnější postav slovenských a československých dějin. Přestože Štefánik patří mezi zakladatele Československa, u české veřejnosti jsou jeho životní osudy méně známy než osudy E. Beneše a T. G. Masaryka. Prostřednictvím více než 150 sbírkových předmětů a dokumentů bylo poukázáno na význam M. R. Štefánika jako astronoma, politika, sběratele, fotografa, vojáka nebo legionáře.
 
Výstava vznikla ve spolupráci se Slovenským národním muzeem v Bratislavě, kde měla v roce 2019 premiéru, a Vojenským historickým ústavem v Bratislavě. Po přenesení výstavy do Prahy došlo k její částečné aktualizaci a byly vystaveny předměty a dokumenty, které do výstavy vnesly český kontext.

100 let OSA

8. 1. – 29. 2. 2020
Ochranný svaz autorský (OSA) v říjnu 2019 oslavil stoleté jubileum od svého založení a výstava v Travertinovém sále se stala jednou z připomínek tohoto výročí.

Výstava nabídla zajímavosti z hudebního světa, unikátní historické artefakty z archivu OSA i Národního muzea. Národní muzeum poskytlo ze svých sbírek celou řadu předmětů, které dokumentují vývoj techniky, jež umožňovala reprodukovat hudbu a mluvené slovo v uplynulých sto letech. Návštěvníci se dozvěděli, jak OSA funguje, kdo je uživatel práv anebo co jsou autorské odměny. Výstava obsahovala celou řadu interaktivních prvků.

Rytíři nebes

7. 6. 2019 – 10. 3. 2020
Výstava Rytíři nebes vznikla ve spolupráci s brněnským Muzeem českého a slovenského exilu a emigrace 20. století. Představila návštěvníkům osudy československých příslušníků a příslušnic britského Královského letectva či jejich zapojení do průběhu druhé světové války. Ve výstavě byly prezentovány originální předměty významných letců (včetně oděvů generálů z československých perutí RAF).

Držíme spolu

25. 5. 2020 – 31. 8. 20201
Výstava Držíme spolu byla otevřena v květnu 2020 v době, kdy se České republice podařilo úspěšně zvládnout první vlnu koronavirové pandemie. Roušky tento český úspěch symbolizovaly. Staly se ztělesněním šikovnosti českého národa, ale hlavně sounáležitosti, empatie i nezištné pomoci bližnímu. Národní muzeum jako paměťová instituce věnuje značný prostor i soudobé dokumentaci. Proto ihned přistoupilo ke sbírání předmětů, které budou jednou v muzeu připomínat dobu koronavirové pandemie. Vystavené roušky odrážely estetické cítění, vkus, názory na politiku, smysl pro humor i hodnoty. Během pár týdnů se z roušky stal zcela nový módní artikl. Výstava v Národním muzeu představila nejrůznější typy roušek. Každá rouška v ní má svůj příběh, jsou od designérů, konfekčních firem, zakázkových krejčovství i podomácku šité. Nechybí roušky pro potřebné ani módní zboží, roušky s poselstvím či jen pro radost blízkému člověku.

Doprovodné programy 

Doprovodné programy v Muzejním komplexu Národního muzea byly v roce 2020 výrazně ovlivněny pandemií onemocnění covid-19 a souvisejícím vyhlášením nouzového stavu, v jehož důsledku zůstala celá řada plánovaných akcí nerealizována či naplánována vůbec nebyla.  

Edukační programy  

V tomto roce bylo uskutečněno celkem 94 edukačních programů k výstavám a expozicím pro žáky mateřských, základních a středních škol. 

Panteon  

V Panteonu Národního muzea bylo v průběhu roku 2020 realizováno celkem 29 edukačních programů pro školy. 

 • Hrajeme si v Panteonu (MŠ) 
 • Poznáváme Panteon (1. stupeň ZŠ) 
 • Objevujeme Panteon (2. stupeň ZŠ) 
 • Panteon a jeho proměny (SŠ) 

 

Sametová revoluce: Říká se jí sametová 

Výstavu s lektorem navštívilo 15 školních tříd.  

 • Komentovaná prohlídka výstavy Sametová revoluce: Říká se jí sametová pro školy (2. stupeň ZŠ, SŠ) 

 

Rytíři nebes 

Ve výstavě Rytíři nebes se uskutečnilo 6 lektorovaných edukačních programů pro školy. 

 • Přes překážky ke hvězdám (1. stupeň ZŠ) 
 • Ne mnozí, ale mnoho (2. stupeň ZŠ a SŠ) 

 

Račte vstoupit do divadla 

Tuto výstavu navštívilo s lektorem 9 školních tříd.  

 • Divadlo a já (MŠ, 1. a 2. třída ZŠ) 
 • Copak je dnes na programu (3.–5. třída ZŠ) 
 • Komentovaná prohlídka výstavy Račte vstoupit do divadla pro školy (2. stupeň ZŠ, SŠ) 

 

Sluneční králové 

Ve výstavě Sluneční králové bylo v roce 2020 realizováno celkem 24 edukačních programů pro školy.  

 • Komentovaná prohlídka výstavy Sluneční králové pro školy (1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ) 
 • Byl jednou jeden král (1. stupeň ZŠ) 
 • V hrobce egyptské princezny (2. stupeň ZŠ) 
 • Z Abúsíru na onen svět (SŠ) 

 

Sál minerálů  

Nově otevřenou expozici Sál minerálů navštívily s lektorem dvě skupiny žáků.  

 • Komentovaná prohlídka expozice Sál minerálů pro školy (1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ) 

 

Labyrint informací a ráj tisku 

K výstavě Labyrint informací a ráj tisku Národní muzeum pro školní třídy nabízelo program Fakescape zaměřený na mediální gramotnost a kritické myšlení. Program byl připraven externě stejnojmenným spolkem a v průběhu roku 2020 jej absolvovalo 9 skupin žáků a studentů. 

 • Fakescape (SŠ)

 

Komentované prohlídky 

V roce 2020 bylo pro návštěvníky z řad dospělé veřejnosti zorganizováno celkem 79 komentovaných prohlídek Historické budovy Národního muzea, jejího okolí i aktuálně probíhajících výstav. 

 • Do Panteonu Národního muzea sprůvodcem | 11. 1. (3 komentované prohlídky), 8. 2., 7. 3., 13. 6., 11. 7., 1. 8., 19. 9. (vždy 4 komentované prohlídky) 
 • Komentované prohlídky výstavy Říká se jí sametová | 22. 2. (4 komentované prohlídky) 
 • Komentované prohlídky výstavy Poprvé svobodně | 18. 1. (4 komentované prohlídky) 
 • Komentované prohlídky výstavy M. R. Štefánik. Generál-osvoboditel | 25. 7. (4 komentované prohlídky), 15. 8. (4 komentované prohlídky) 
 • Tajný život sbírek: Mongolsko a buddhismus | 12. 9.  
 • Skrz naskrz Národním muzeem | 27. 6. (pod názvem Komentované prohlídky Historické budovy Národního muzea; 4 komentované prohlídky); 18. 7., 8. 8., 5. 9., 3. 10. (vždy 2 komentované prohlídky)  
 • Kolem dokola Národního muzea | 18. 7., 8. 8., 5. 9., 3. 10. (vždy 2 komentované prohlídky) 
 • Komentované prohlídky výstavy Sluneční králové | 15. 9., 19. 9., 22. 9., 29. 9., 3. 10., 6. 10., 10. 10. (vždy 2 komentované prohlídky)
 • Komentované prohlídky výstavy Poklady numismatických sbírek | 2. 7. (prohlídka při vernisáži), 26. 8. (2x prohlídka pro děti) 

Akce  

 • Aspoň na víkend vstup do RAF – 25. 1. 2020 
  • odpolední víkendový program pro rodiny, v jehož průběhu si děti i dospělí mohli poslechnout vyprávění bývalých příslušníků RAF, vyzkoušet si část jejich výstroje nebo otestovat své znalosti v interaktivním kvízu 
 • Aspoň na víkend se staň divadelníkem – 15. 2. 2020 
  • odpolední víkendový rodinný program zahrnující divadelní workshop se zaměřením na divadelní profese, autorské představení Divadla ze skříně a kreativní dílny   

   

 • Za myší Elvírou do muzea – 28. 6. 2020 
  • představení dětské knihy o Národním muzeu Dlouhá noc muzejní myši, jehož součástí bylo setkání s autory, čtení z knihy a kreativní dílny

    

 • Příměstský tábor pro mladé přírodovědce – 27.–31. 7. 2020 
  • týdenní příměstský tábor pro děti ve věku 8–12 let, v jehož průběhu děti navštívily depozitáře Přírodovědeckého muzea, Kroužkovací stanici Národního muzea v Hostivaři nebo poznávaly pražskou přírodu pomocí aplikace iNaturalist 

 

 • Na den do muzea: Za poklady Národního muzea – 12. 8., 26. 8. 2020 
  • jednodenní prázdninový program pro děti ve věku 812 let seznamující děti hravou formou s nejrůznějšími muzejními profesemi doplněný o kreativní dílny či práci s multimédii