výroční zpráva 2020

EN

Medializace aktivit Národního muzea

Rok 2020 byl i z hlediska medializace aktivit ovlivněný epidemiologickou situací způsobenou novým typem koronaviru. Projevilo se to zejména na nižším počtu uspořádaných tiskových konferencí a komentovaných prohlídek výstav pro novináře. Uspořádalo se pouze 6 tiskových konferencí a 11 komentovaných prohlídek pro média. Na média se rozeslalo celkem 29 tiskových oznámení a 21 tiskových zpráv, přičemž většinu našich informací obvykle přebírala média v hojném počtu. V průměru mělo Národní muzeum dle pravidelného monitoringu médií 18 výstupů za den (včetně duplicit).

Národní muzeum na webu a v sociálních sítích  

Národní muzeum na webu:

V roce 2020 Národní muzeum přinášelo návštěvníkům na svých webových stránkách nm.cz především informace o výstavách, akcích a novinkách. V důsledku epidemiologické situace a uzavření muzea v průběhu roku vznikla na webu nová sekce Virtuálně do muzea, která nejen po dobu nepřístupnosti jednotlivých objektů přinášela zájemcům online výstavy, nejrůznější aktivity pro děti a tematická videa. V rámci této sekce vznikla také část Virtuálně do muzea bez bariér, speciálně určená návštěvníkům se speciálními potřebami. Vznikla tak série virtuálních výstav pro neslyšící, virtuálních prohlídek pro neslyšící děti a audiozáznamů virtuálních výstav.

Za rok 2020 zaznamenaly webové stránky Národního muzea 640 255 unikátních návštěvníků, zaznamenáno bylo 1 033 225 návštěv.

Národní muzeum na sociálních sítích:

Tak jako v předcházejících letech využívalo Národní muzeum i v roce 2020 jako oficiální komunikační kanály účty na sociálních sítích Facebook, Instagram, Twitter, YouTube a LinkedIn.     

Komunikace na sociálních sítích Národního muzea se soustředila vzhledem k pandemické situaci zejména na atraktivní přibližování sbírkových předmětů a činností pracovníků Národního muzea, na propagaci výstav a akcí v offline i v online prostoru a v neposlední řadě také na představování nových vědeckých objevů jednotlivých odborů Národního muzea. Velkým tématem byla také propagace mezinárodního výstavního projektu Sluneční králové, který byl od srpna 2020 zahájen v Historické budově Národního muzea.   

I v roce 2020 se s minimálními výdaji podařilo získat velmi dobrá čísla. V roce 2020 jsme téměř nevyužívali placenou podporu a prakticky všechen dosah naší stránky a obsahu byl organický. V roce 2020 jsme na facebookové stránce Národního muzea publikovali 229 unikátních příspěvků a jeden příspěvek se v průměru zobrazil 3 438 uživatelům.  Důraz jsme kladli i na tvorbu a publikaci videí, celkem jsme vytvořili 51 videopříspěvků, které dohromady získaly 369 921 zhlédnutí, což je o 494 % více než v předcházejícím roce. Za rok 2020 získala facebooková stránka Národního muzea přes 4 300 nových unikátních fanoušků, čímž se jejich počet ve srovnání s minulým rokem zvýšil o 21 % a atakoval hranici 25 000 fanoušků. Nejúspěšnější příspěvek dosáhl unikátního dosahu 198 441 uživatelů a získal 4 500 interakcí.  

V roce 2020 jsme na Twitteru publikovali 126 příspěvků. Počet fanoušků se zvedl o 949 na celkový počet 4 197 sledujících z řad novinářů a široké veřejnosti. Tweety muzea posbíraly v roce 2020 celkem 3 303 srdíček. Nejúspěšnějším tweetem byl příspěvek z 24. 1., který získal 1 114 srdíček.   

Na instagramovém účtu bylo za uplynulý rok zveřejněno celkem 109 příspěvků, které celkem získaly 20 603 srdíček a 385 komentářů. Počet fanoušků se zvedl o 2 118, čímž se zvýšil dosavadní počet sledujících na 8 427.  

Videa na youtubovém kanálu Národního muzea získaly celkem 145 412 zhlédnutí a uživatelé sledovali naše videa celkem 4 418 hodin. Pro muzejní profil jsme v roce 2020 získali celkem 409 nových odběratelů, čímž se jejich celkový počet zvýšil na 1 288. Je nutno říci, že YouTube primárně využíváme jako archiv videí a do současnosti jsme ho nepoužívali jako reklamní kanál.  I v roce 2020 jsme nadále pokračovali v propojování youtube profilu s našimi webovými stránkami a facebookem. 

Nově založený profil Národního muzea na platformě LinkedIn získal za rok 2020 celkem 315 sledujících. Celkově bylo publikováno 34 příspěvků, které získaly více než 2 100 reakcí.