výroční zpráva 2020

EN

Věda a výzkum v Náprstkově muzeu

Zaměstnanci Náprstkova muzea se v roce 2020 podíleli na řešení 2 souborných výzkumných oblastí zaměřených na archeologii a etnografii a v rámci těchto oblastí řešili 4 výzkumné cíle podpořené z institucionální podpory (IP DKRVO). Kromě těchto cílů se dále podíleli na řešení 1 projektu základního výzkumu dotačního programu GAČR. Výsledky výzkumu byly uplatněny formou 12 publikací, z nichž byly 2 odborné monografie a jedna certifikovaná metodika. V rámci projektu GAČR proběhla ve dnech 22/11–21/12/2020 již 19. výkopová sezóna Archeologické expedice do Wad Ben Naga. 

Popularizace vědy v roce 2020 byla ovlivněna nutností vypořádat se se situací pandemie koronaviru. V období uvolnění mimořádných opatření bylo možné uspořádat přednášky k výstavám již stávajícím: Doma na Sibiři a Na březích Nilu, i nově otevřeným: Sluneční Králové a Tajný život sbírek: Mongolsko a buddhismus. Popularizační činnost se dále přesouvala do virtuálního prostředí. Otevřena byla virtuální výstava Před sto lety na Tahiti, která představila osobnost cestovatele, fotografa a autora A. V. Nováka (1895–1979), a Na Sibiř z domova, která na virtuální platformě přiblížila stávají fyzickou výstavu. V souvislosti se situací mimořádných opatření v souvislosti s koronavirem a potřebou vypořádat se s nedostatkem přímých kontaktů s návštěvníky muzea se kurátoři více obraceli do virtuálního prostředí, jako je například Facebook, kde byly zveřejňovány pravidelně příspěvky věnované zajímavým muzejním předmětům či událostem spojeným s činností a historií Náprstkova muzea. 

Projekty GAČR 

Probíhající projekty: 

Popularizace vědy 

Popularizační přednášky pro veřejnost, semináře, workshopy 

 •   9. 1. 2020 | 18.00 – Žena doby Meidži – proměna postavení ženy v Japonsku na přelomu 19. a 20. století. Přednáší: Adéla Tůmová  
 • 21. 1. 2020 | 17.00 Komentovaná prohlídka výstavy Na březích Nilu  
 •   6. 2. 2020 | 18.00 Fauna a flora v náboženských představách starověké Núbie. Přednáší: Vlastimil Vrtal  
 • 11. 2. 2020 | 17.00 Komentovaná prohlídka výstavy Na březích Nilu 
 • 13. 2. 2020 | 18.00 Postřehy světoběžníka A. R. Nykla z toulek Mexikem. Přednáší: Dagmar Winklerová  
 • 10. 3. 2020 | 17.00 Komentovaná prohlídka výstavy Doma na Sibiři 
 •   9. 6. 2020 | 17.00 Komentovaná prohlídka výstavy Doma na Sibiři 
 • 11. 6. 2020 | 14.00 Komentovaná prohlídka výstavy Doma na Sibiři 
 • 18. 6. 2020 | 14.00 Komentovaná prohlídka výstavy Na březích Nilu 
 • 23. 6. 2020 | 17.00 Komentovaná prohlídka výstavy Doma na Sibiři 
 • 25. 6. 2020 | 14.00 Komentovaná prohlídka výstavy Doma na Sibiři 
 • 12. 9. 2020 | 17.00 Komentovaná prohlídka výstavy Mongolsko a buddhismus 
 • 15. 9. 2020 | 17.00 Komentovaná prohlídka výstavy Doma na Sibiři  
 •  6.10. 2020 | 17.00 Komentovaná prohlídka výstavy Na březích Nilu 
 • 20.22. 2. 2020 ŠEJBL, Jan, příspěvek Svět na světelných obrazech. Fenomén cestopisných přednášek s diapozitivy. 40. ročník mezioborového sympozia k problematice 19. Století „Od práce k zábavě - volný čas v české kultuře 19. století.“ Plzeň: Západočeské muzeu v Plzni  

Popularizační projekty   

Cestovatel A. V. Novák před domem, kde bydlel při svém pobytu
na Tahiti M. R. Štefánik, 1920. Kolorovaný diapozitiv.
 

AngkorThom  Jižní brána, Kambodža, únor 1927. Foto A. V. Novák

Obálka knihy Hříšná exotika. Archibald Václav Novák  

Doprovodné akce   

 • 7. 3. 2020 | 14.0019.00 KAROLINA *190, Přednáší: Milena Secká 

Popularizační články (tisk, online)   

 • Heroldová, Helena. Přísně střežené tajemství. Jezuité věřili na bohyně z ohně. In dossier, září 2020, str. 1217. 

Mediální vstupy  

 • Jungová, Gabriela 15. 5. 2020, Snídaně s Novou, živý vstup o výstavě Doma na Sibiři, TV Nova 
 • Jungová, Gabriela 18. 5. 2020, Události, reportáž o výstavě Doma na Sibiři, ČT 
 • Jungová, Gabriela 20. 5. 2020, reportáž Výstava Náprstkova muzea přibližuje život na Sibiři, TV Praha 

Edukační videa 

 • Vrtal, Vlastimil – Edukační video pro děti, Honzík a Fany v muzeu, Recept na posmrtný život 
 • Honzl, Jiří – video Archeologické jednohubky, Řecké básně v Egyptě 
 • Jungová, Gabriela – Na Sibiři z domova - online prohlídka výstavy 

Účast zaměstnanců na konferencích a seminářích 

 • Šejbl, Jan: Svět na světelných obrazech. Fenomén cestopisných přednášek s diapozitivy. – Od práce k zábavě. Volný čas v české kultuře 19. století; Česká republika, Plzeň; 20. 2. 2020. O (DKRVO 2019–2023/19.III.b).