výroční zpráva 2020

EN

Věda a výzkum v Knihovně Národního muzea

Zaměstnanci Knihovny Národního muzea se v roce 2020 podíleli na řešení 1 souborné výzkumné oblasti zaměřené na historické knihovní fondy, v rámci této oblasti řešili 10 výzkumných cílů podpořených z institucionální podpory (IP DKRVO). Kromě těchto cílů se dále podíleli na řešení 1 projektu aplikovaného výzkumu programu NAKI. Výsledky výzkumu byly publikovány formou 10 publikačních výstupů, z toho byly 2 odborné knihy a 1 specializovaná veřejná databáze.  

Popularizace vědy a výzkumu v roce 2020 pro veřejnost byla značně ovlivněna pandemickými omezeními, proto se odborníci Knihovny Národního muzea zaměřili především na prezentace sbírek formou virtuálních výstav a internetové knihovny kramářských tisků Špalíček. Oddělení knižní kultury publikovalo pravidelné příspěvky na facebookové stránce, několik mediálních výstupů se uskutečnilo prostřednictvím rozhlasu a elektronických verzí populárně-naučných časopisů. Většina odborně zaměřených článků byla vydána v tištěné podobě. Několik zástupců reprezentovalo knihovnu v odborných radách, redakčních radách a komisích.  

Významné zpomalení v postupu výzkumných prací zaznamenal také projekt NAKI Virtuální rekonstrukce rozptýlených provenienčně bohemikálních knižních celků v tuzemských i zahraničních knihovnách v důsledku opatření omezujících mezinárodní cesty, jelikož projekt je z velké části založen na průzkumu zahraničních historických knihovních fondů. I přes komplikace spojené s uzávěrou většiny kulturních institucí se podařilo fyzicky realizovat výstavu Vzdělaný čtenář na státním zámku Kynžvart podle původního harmonogramu. Výstava zaznamenala živý zájem návštěvníků. Dále probíhala čilá spolupráce s kurátory knihovních fondů v muzeích a galeriích, kteří přispívali prostřednictvím online formuláře do databáze Provenio záznamy vlastníků knih identifikovaných v lokálních knihovních fondech. Za významný úspěch lze považovat také excerpci databáze Provenio platformou WikiData a úpravy zobrazovacího rozhraní Mapy knižních celků. 

Projekty NAKI 

Probíhající projekty: 

Popularizace vědy 

Popularizační přednášky pro veřejnost, semináře, workshopy 

 • SEKERA, Martin. Online výstavy Národního muzea, přednáška na 44. semináři knihovníků muzeí a galerií, Tábor, 22. 9. 2020, formou online konference, záznam: 
  https://www.youtube.com/watch?v=5SlNR4FsYxU&feature=youtu.be 
 • ŠÍPEK Richard – VEVERKOVÁ Monika. Specializované databáze, online možnosti – Možnosti vyhledávání a ukládání dat v databázi Provenio. Online konference 44. seminář knihovníků muzeí a galerií 2020. Husitské muzeum v Táboře, 22. 9. 2020 https://www.facebook.com/Provenio.net/videos/329321871475622  
 • VYŠOHLÍDOVÁ, Martina – MUCHKA, Pavel. Sbírka bibliofilských tisků a uměleckých knižních vazeb v Knihovně Národního muzea; online konference Bibliofilie v českých zemích – kniha jako umělecké dílo, Moravská zemská knihovna, 5. 11. 2020, https://www.youtube.com/watch?v=dK0dQijTFxc

Popularizační exkurze pro veřejnost 

 • MUCHKA, Pavel – KLACEK, Michal. Prezentace sbírek Knihovny Národního muzea pro studenty Střední školy knižní kultury, o. p. s., 6. 3. 2020
 • MUCHKA, Pavel – KLACEK, Michal. Online prezentace sbírek a projektů Knihovny Národního muzea pro studenty Ústavu českých dějin Filozofické fakulty UK, březen
 • ŠÍPEK, Richard. Komentované prohlídky v Nostické knihovně a v Knihovně Kinských

Popularizační projekty 

Virtuální podoba výstavy Labyrint informací a ráj tisku 
realizované Knihovnou Národního muzea a dostupné online 

 

Vernisáž výstavy Vzdělaný čtenář na zámku Kynžvart 7. srpna 2020 

Doprovodné akce 

Knižní kultura. Web o umění a humanitních vědách, pravidelné příspěvky na facebookové stránce oddělení https://www.facebook.com/Kni%C5%BEn%C3%AD-kultura-111613823692033/: 

 • PF 2020. 3. 1. 2020 
 • Exlibris Oskara Fialy k prohlížení na eSbírkách. 3. 1. 2020 
 • PF 2020. 12. 2. 2020 
 • Chybí vám bílá zima? 18. 2. 2020 
 • Nasdílený příspěvek – upoutávka na výstavu Labyrint informací a ráj tisku v Historické budově Národního muzea. 19. 2. 2020 
 • Oddělení knižní kultury Knihovny NM uchovává v depozitářích i nábytky předních osobností české knižní kultury. 19. 2. 2020  
 • Chcete se zapojit do činnosti oddělení knižní kultury? 20. 2. 2020 
 • Upoutávka na článek o exlibris knihařů. 21. 2. 2020 
 • Právě pro Vás připravujeme novou výstavu! 22. 2. 2020 
 • Knihovna Olgy Scheinpflugové (1902–1968). 24. 2. 2020 
 • Některé předměty mají zajímavé příběhy. 26. 2. 2020 
 • Protektorátní knižní kultura obrazem. 28. 2. 2020 
 • Poslechněte, co se v pravdě stalo... 28. 2. 2020 
 • Před 205 lety, 1. března 1815, se Napoleon Bonaparte se svými věrnými vylodil na pobřeží Francie… 1. 3. 2020 
 • V našich sbírkách se nacházejí nejrůznější předměty dokumentující důkladnou pracovní přípravu ilustrátorů... 3. 3. 2020 
 • Pracovní stůl Karla Havlíčka Borovského. 4. 3. 2020 
 • Exkurze studentů Střední školy knižní kultury. 6. 3. 2020 

Prezentace sbírek Knihovny Národního muzea
studentům Střední školy knižní kultury
 

 • Nasdílený příspěvek – hlas TGM. 7. 3. 2020 
 • V roce 1975 vyhlásila Organizace spojených národů Mezinárodní den žen. 8. 3. 2020 
 • Oddělení knižní kultury dokumentuje i současnou výtvarnou tvorbu českých ilustrátorů a grafiků. 8. 3. 2020 
 • Ilustrace Václava Fialy on-line! 10. 3. 2020 
 • Nemůžete do muzea? 12. 3. 2020 
 • Nasdílený příspěvek – Kramerius – Karel Čapek ke chřipce. 12. 3. 2020 
 • Před 172 lety, 13. března 1848, začala v Rakouském císařství březnová revoluce. 13. 3. 2020 
 • Kabaret U Rozvařilů. 15. 3.2020 
 • Dne 16. března uplynulo 160 let od narození autora populárních písní, kabaretiéra a průkopníka kinematografie Josefa Švába-Malostranského. 16. 3. 2020
 • Zavření doma v karanténě? 17. 3. 2020 
 • Dne 17. března 1713 byl odsouzen k trestu smrti slovenský zbojník Juraj Jánošík. 17. 3. 2020 
 • Dělí je 270 let. 20. 3. 2020 
 • Stále aktuální? Kramářská píseň z roku 1854. 21. 3. 2020 
 • Nasdílený příspěvek – virtuálně do muzea. 23. 3. 2020 
 • Je to paradox svatý Václave. 24. 3. 2020 
 • Nasdílený příspěvek – Kramerius – Jules Verne. 24. 3. 2020 
 • Jak vznikaly knihy před nástupem počítačů? 26. 3. 2020
 • Nasdílený příspěvek – fotografie HB NM. 27. 3. 2020
 • Nasdílený příspěvek – online výstavy NM. 28. 3. 2020
 • Úryvek z Váchalovy Šumavy jako upoutávka na portál eSbírky. 29. 3. 2020
 • Papier de fantaisie… 30. 3. 2020
 • Pták velikán, nazvaný Horník. Příspěvek k mezinárodnímu dni ptactva. 1. 4. 2020 
 • Z úvodní stránky na vás kouká hlava dinosaura rodu Styracosaurus. 4. 4. 2020 
 • Jak se tiskly knižní ilustrace před érou digitalizace. 6. 4. 2020  
 • Je touhou každého exlibristy. 9. 4. 2020 
 • Dnes je Velký pátek, den, kdy si křesťané připomínají ukřižování Ježíše Krista. 10. 4. 2020  
 • Nevíte, co vařit? Vařte jako Rembrandt! 12. 4. 2020 
 • Z vybavení ateliéru Josefa Váchala. 15. 4. 2020 
 • Knihařské náčiní je nejen užitečné, ale i krásné. 18. 4. 2020 
 • Stalo se tak 1939–13–III. 22. 4. 2020 
 • 24. dubna se slaví svátek svatého Jiří. 24. 4. 2020 
 • Knihtiskařský lis bibliofila Jaroslava Picky. 26. 4. 2020 
 • 30. dubna – pálení čarodějnic, Filipojakubská noc, v německé tradici také Valpuržina noc. 30. 4. 2020 
 • Je máj, lásky čas. 1. 5. 2020 
 • Máte rádi staré české filmy a seriály? 4. 5. 2020 
 • Jak vypadají nástroje na grafickou práci? 7. 4. 2020 
 • Ex libris Mamča. 10. 5. 2020 
 • Korona v muzeu! 14. 5. 2020 
 • Exlibris vyprávějí: Úspěchy v Los Angeles. 19. 5. 2020 
 • Přesně před dvěma lety. 24. 5. 2020 
 • 25.–26. května 1872 postihla povodí Berounky jedna z nejničivějších povodní v historii. 25. 5. 2020
 • Barva sotva zaschla, ale už je z ní exponát! 28. 5. 2020 
 • Mrštík & Braunerová: Pohádka Máje. 31. 5. 2020 
 • Seznamte se: Pavel Muchka, vedoucí odd. knižní kultury, na prohlídce místnosti 20.197. 3. 6. 2020 
 • Knižní tvorba Dany Puchnarové další dokument náročné práce knižního grafika. 8. 6. 2020 
 • Kolik by stála dnes? 11. 6. 2020 
 • Z beden ven. 21. 6. 2020 
 • Poznáte, jaké náčiní je na obrázku? 15. 6. 2020 
 • Rozluštění naší hádanky: správná odpověď je SAZEBNICE (jinak též LOĎKA). 17. 6. 2020 
 • Kdopak pozná, která kniha je svázaná v netradiční knižní vazbě? 25. 6. 2020 
 • Bez názvu. – odpověď na hádanku o knižní vazbě. 27. 6. 2020 
 • Zrníš, zrním, zrníme. 1. 7. 2020 
 • Dnes je Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. 5. 7. 2020 
 • Dne 6. července uplyne 605 let od upálení Mistra Jana Husa. 6. 7. 2020 
 • Hledáte inspiraci na výlet? 10. 7. 2020 
 • A jeden bibliofilský vtip. 14. 7. 2020 
 • Poezie muzejní práce. 18. 7. 2020 
 • Tip na prázdninový výlet č. 2. 23. 7. 2020 
 • Knižní vazby Jendy Rajmana. 24. 7. 2020 
 • Bez názvu – ruční obtahový lis ve sbírkách KNM. 31. 7. 2020 
 • Bez názvu – k 54. výročí úmrtí A. Dvorského. 2. 8. 2020 
 • Hledáte tip na letní čtení? 9. 8. 2020
 • Píseň mládí. 12. 8. 2020 
 • Nasdílený příspěvek – Vznik nového exlibris v plenéru. 14. 8. 2020 
 • Biblion. 17. 8. 2020 
 • V exotické kůži. 24. 8. 2020 
 • Jak vypadá litografický kámen s kresbou vlastnoručně vytvořenou profesionálním výtvarníkem? 31. 8. 2020 
 • Když grafika políbí múza. 7. 9. 2020 
 • Zločin v muzeu! Jak se můžou ztratit sbírkové předměty. 14. 9. 2020 
 • Bez názvu – štočky Pavla Piekara na eSbírkách. 21. 9. 2020 
 • Obrození v Terezíně. 27. 9. 2020 
 • Přijďte do Hudebního zvěřince! – upoutávka na připravovanou výstavu. 5.10. 2020 
 • Biggles. 10. 10. 2020 
 • Upoutávka na otevření výstavy Hudební zvěřinec. 14. 10. 2020 
 • Zdravíme všechny kuchařinky! 20. 10. 2020 
 • K výročí 28. října / Kde domov můj. 27. 10. 2020 
 • Hledáte zajímavou knihu pro děti? 30. 10. 2020 
 • Mluvící neboli Omen nomen exlibris. 4. 11. 2020 
 • Trápíte se v izolaci? 9. 11. 2020 
 • sdílený příspěvek – Nemáte doma lis a chcete tisknout? 11. 11. 2020 
 • Liška Bystrouška. 14. 11. 2020 
 • Odkaz na příspěvek z konference o sbírce bibliofilií. 17. 11. 2020 
 • Trienále českého ex libris virtuálně i opravdově. 18. 11. 2020 
 • Guilty pleasure. 20. 11. 2020 
 • Neriskujte svou duši.  22. 11. 2020 
 • Víte, které písmeno je noční můrou grafiků? 25. 11. 2020 
 • Upoutávka na výstavu Hudební zvěřinec. 25. 11. 2020 
 • S ovečkami v Beskydech. 28. 11.2020 
 • T. F. Šimon on-line! 4. 12.2020 
 • Výstava Korona v muzeu! 4. 12. 2020 

 

Fotografie z výstavy Korona v muzeu! realizované
Knihovnou Národního muzea a dostupné online ve virtuální podobě.
 

 • Knihovna Olgy Scheinpflugové po restaurování. 8. 12. 2020

Popularizační publikace (knihy, kapitoly v knihách) 

 • Kolektiv autorů pod vedením PhDr. Richarda Šípka a PhDr. Petra Maška. Vzdělaný čtenář: katalog výstavy: státní zámek Kynžvart, 8. 8. – 10. 10. 2020. České Budějovice: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, 2020.  

Popularizační články (tisk, online) 

 • KARFUSOVÁ, Veronika. Oživlé knižní písmo Oldřicha Menharta. Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum 65, 2020, č. 34, s. 48–51. ISSN 2570-6861. 
 • KARFUSOVÁ, Veronika – Vít Krumpholzová, Olga – Lebedová, Mariana. Sbírky Knihovny Národního muzea na výstavě Hudební zvěřinec. Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum 65, 2020, č. 3–4, s. 72–78. ISSN 2570-6861. 
 • KARFUSOVÁ, Veronika. Ilustrace k dílu Boženy Němcové ze sbírek oddělení knižní kultury Knihovny Národního muzea. Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum 65, 2020, č. 3–4, s. 111–112. ISSN 2570-6861. 
 • KŘENEK, Karel – TVRZNÍKOVÁ, Jana. Hmotný průzkum Rukopisů královédvorského a zelenohorského: dokumentace současného stavu. Acta Musei Nationalis – Pragae Historia litterarum 65, 2020, č. 1–2, s. 94–100. ISSN 2570-6861.   
 • MUCHKA, Pavel. Nové sbírkové akvizice v Knihovně Národního muzea v roce 2020. Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum 65, 2020, č. 3–4, s. 81–88. ISSN 2570-6861. 
 • MUCHKA, Pavel. Zpráva o činnosti Matice české v roce 2020. Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum 65, 2020, č. 3–4, s. 113–116. ISSN 2570-6861. 
 • SEKERA, Martin. Knihovna Národního muzea poklepem a poslechem. Čtenář: měsíčník pro knihovny, 2020, 72(4), s. 125129. ISSN 0011-2321. Dostupné také z: https://svkkl.cz/ctenar/clanek/3074. 
 • ŠÍPEK, Richard. "Tato kniha náleží..." (o databázi PROVENIO). Čtenář: měsíčník pro knihovny, 2020, 72(4), s. 130. ISSN 0011-2321. Dostupné také z: https://svkkl.cz/ctenar/clanek/3076. 
 • ŠÍPEK, Richard. Sbírky, rukavice a razítka: konference o historických fondech Univerzity Karlovy. Čtenář: měsíčník pro knihovny, 2020, 72(2), s. 4345. ISSN 0011-2321. Dostupné také z: