výroční zpráva 2020

EN

Propagace výstav a expozic

Propagace výstav a expozic 

V roce 2020 významně ovlivnila činnost Národního muzea probíhající pandemiekterá způsobila, že Národní muzeum bylo značnou část roku veřejnosti nepřístupné. Omezení prezentační činnosti mělo velký dopad i na propagaci. Přesto se podařilo otevřít v období rozvolňování jedinečnou mezinárodní výstavu Sluneční králové, která dokumentuje největší archeologické objevy českých egyptologů v Abúsíru. Tento stěžejní výstavní projekt roku 2020 byl podpořen kampaní na výlepových plochách, ale i sociálních sítích a v online prostoru. Symbolicky jsme tak touto výstavou zakončili cyklus výstavních oslav 100 let české egyptologie. 

Sluneční králové 

Na kampaň ústřední výstavy roku 2020 měla zásadní dopad situace kolem pandemie viru COVID 19, která v jarních měsících zcela paralyzovala cestovní ruch po celém světě. V jejím důsledku také bylo třeba výstavu posunout do období, kdy byly oba zúčastněné státy schopné plnit své závazky v souladu se všemi zavedenými opatřeními. Postupné rozvolňování epidemiologických opatření a hlad po cestování a kultuře nejen v ČR, ale i zahraničí daly výstavě velký potenciál stát se ústředním motivem cestovního ruchu v podzimní Praze. 

Kampaň byla tedy zaměřená na tuzemského návštěvníka s cílem přivést na výstavu a do Prahy především obyvatele z regionálních menších měst, kteří standardně necestují za kulturou. Druhotnou cílovou skupinu kampaní tvořila veřejnost se zaujetím pro egyptologickou tematiku a kulturu obecně – rodiny s dětmi, senioři, vědci, fanoušci.  

Nástroje kampaně: 

 • cross promo + point of purchase     
 • Outdoorová kampaň (Praha: 50 %, regiony: 50 %) 
 • Online reklama - ve spolupráci s Českou centrálou cestovního ruchu 
 • Sociální sítě
 • Rozhlasový spot 
 • Merchandise výstavy  
  • Pohlednice
  • Zápisník
  • Tužky
  • Plátěná taška
  • Záložky
  • Magnety
  • Mini puzzle
 • Inzerce 
 • B2B spolupráce 
  • Prague City Tourism
  • Czech Tourism
  • National Geographic

Další výstavy Národního muzea 

Vzhledem ke komplikované situaci probíhala k menším výstavám v roce 2020 pouze velice omezená propagace spočívající především v inzerci a POP propagaci.  

   

   

   

   

   

   

Propagace doprovodných činností 

Na počátku epidemie stálo Národní muzeum před velkou výzvou komunikovat se svými návštěvníky i v období, kdy nemohou opouštět své domovy. V reakci na to vznikl propagačně prezentační projekt Virtuálně do muzea, který přenesl část výstav do online prostředí, aby alespoň skrze obrazovky bylo návštěvníkům umožněno nahlédnout a prozkoumat vybranou tematiku. Doplnila jej sekce věnovaná dětem, kde se mohou zábavnou formou vzdělávat. Celým covidovým obdobím je provedli Honzík a Fany ve svých návštěvách muzejních objektů. Pro návštěvníky se specifickými potřebami vznikla sekce Virtuálně do muzea bez bariér, která doplnila prohlídky o znakový jazyk a audio stopu. V online prostoru pak závěrem roku 2020 vznikl nový popularizačně naučný projekt Muzejní jednohubky, který v cca tříminutové stopáži přibližuje konkrétní problematiku či exponát. S ohledem na absenci doprovodných programů nebyl v roce 2020 vydáván pravidelný bulletin akcí.