výroční zpráva 2020

EN

Sýrie - projekt humanitární pomoci a obnovy památek

Plánovaná humanitární pomoc na záchranu a rozšíření povědomí o stavu historických památek v Sýrii byla plánována ve třech oblastech – v zaslání materiální pomoci obsahující nástroje a materiál potřebný k restaurování a fyzické záchraně památek, v přípravě českých stáží pro restaurátory ze Sýrie, uspořádání panelové výstavy v prostorách Generálního ředitelství muzeí a památek v Sýrii a zahájení společné archeologické mise.  

V roce 2020 bohužel nebylo možné z důvodu pandemie koronaviru zaslat materiální pomoc, zrestaurovaní syrských předmětů kulturní hodnoty, zorganizovat stáž pro restaurátory ze Sýrie, ani pokračovat v započaté archeologické misi. Proběhl nákup větší části materiální pomoci, v hodnotě 1 077 703, 43 Kč. její dokoupení proběhne v roce 2021, přičemž zároveň předpokládáme, že v případě příznivé pandemické situace by proběhl i transport materiální pomoci do Sýrie.  

Další oblast humanitární pomoci, tj. zrestaurování syrských předmětů kulturní hodnoty a stáž syrských pracovníků na restaurátorských pracovištích Národního muzea, je rovněž přesunuta na rok 2021 a 2022, v současné době Národní muzeum řeší se syrskými kolegy možnosti transportu předmětů.