výroční zpráva 2020

EN

Památník F. Palackého a F. L. Riegra

Expozice 

Byt Františka Palackého (1798–1876) a Františka Ladislava Riegra (1818–1903) uchovává původní životní a pracovní prostředí těchto výrazných osobností 19. století. 

V tomto bytě však žili a pracovali předtím i potom také další členové rodiny. Interiér se tak postupně rozrůstal a obohacoval o nové předměty, docházelo i ke změnám vyvolaným životními potřebami jeho obyvatel. V současnosti je zpřístupněna Palackého pracovna, Riegrova pracovna, salon, předpokoj a menší místnost s etnografickými sbírkami Libuše Bráfové, vnučky Palackého. 

Doprovodné programy 

Komentované prohlídky

Komentované prohlídky pro jednotlivce i skupiny: Marek Djakoualno 

Akce

Edukační programy pro školy: 

  • F. Palacký a F. L. Rieger, život za času národního obrození 
  • Komentované prohlídky