výroční zpráva 2014

EN

Věda a výzkum v Náprstkově muzeu

Archeologická expedice do Wad Ben Naga

V uplynulém roce proběhly dvě výkopové sezóny archeologické expedice do Wad Ben Naga, jejichž hlavní náplní byl výzkum chrámového komplexu označovaného jako Týfónium a revizní výzkum Paláce královny Amanišacheto. V Týfóniu byly učiněny zásadní objevy, včetně nálezu římských mincí, fragmentů merojských soch a kusů chrámového inventáře.

Projekty Grantové agentury České republiky

Sbírkové oddělení Náprstkova muzea řešilo v roce 2014 dva grantové projekty financované Grantovou agenturou České republiky. Jeden z nich s názvem „Alois Richard Nykl, český orientalista, cestovatel a krajan“ s kódem 13-29508P řešil PhDr. Josef Ženka, Ph.D. Jeho vypracovávání probíhá od roku 2013 i nadále, plánované ukončení projektu je v roce 2015. Druhým grantovým projektem s kódem 13-09594S je „Výzkum merojského království města ve Wad Ben Naga (Súdán), jehož řešitelem je PhDr. Pavel Onderka. Projekt probíhající od roku 2013 bude dokončen v roce 2017.

Interní granty

V roce 2014 sbírkové oddělení Náprstkova muzea uzavřelo dva interní granty. První s  názvem „Aspekt ženství v díle Utagawy Kunisady“ řešila Bc. Helena Gaudeková, MA. Druhý grant s názvem „Světelné obrazy A. V. Nováka“ vyřešil Jan Šejbl, DiS.

Projekty dlouhodobého koncepčního rozvoje organizace
 • 2014/29 Vytváření komunikačních kódů u mimoevropských kultur – Mgr. Jana Jiroušková, CSc.
 • 2014/30 Čínská a tibetská sbírka – Bc. Mgr. Helena Heroldová, Ph.D.
 • 2014/31 Sbírka kovů ze zemí Předního východu, Střední Asie a Indie – PhDr. Dagmar Pospíšilová, CSc.
 • 2014/32 Japonská sbírka – PhDr. Alice Kraemerová
 • 2014/33 Sbírka severní Ameriky – PhDr. Kateřina Klápšťová
 • 2014/34 Josefa Křížková-Náprstková a společnost 19. století – PhDr. Milena Secká, CSc.
 • 2014/35 Archeologická expedice do Wad Ben Naga – PhDr. Pavel Onderka
 • 2014/36 Zhodnocení sbírkového odkazu prof. Jaroslava Černého – PhDr. Pavel Onderka
 • 2014/37 Fenomén sběratelství – Milan Stuchlík – Monika Baďurová
 • 2014/38 Sbírka mimoevropské numismatiky – Nález Popůvky – PhDr. Vlastimil Novák, Ph.D.
 • 2014/39 Poznávání a prezentace mimoevropských kultur u české veřejnosti na přelomu 19. a 20. století na příkladu cestovatele E. St. Vráze – PhDr. Jiřina Todorovová, CSc.
Spolupráce s mezinárodními organizacemi
 • Národní korporace pro památky a muzea, Súdán (Archeologická expedice do Wad Ben Naga)
 • Egyptské muzeum a Sbírka papyrů, Berlín, Spolková republika Německo (výstava Země černých faraonů)
 • Egyptské muzeum – Georg Steindorff – Univerzity v Lipsku, Lipsko, Spolková republika Německo (výstava Země černých faraonů)
 • Hósei University Tokio (široká spolupráce)
 • Art Research Center, Kjóto (zpracování dřevořezů)
 • Manggha Centre, Krakov, Polsko (výstava)
 • Fitzwilliam Museum Cambridge (zpracování nálezů)
 • Horniman Museum, London (zpracování sbírek)


Domácí i zahraniční konference Náprstkova muzea v roce 2014 ke stažení zde 


Fotogalerie

Revizní výzkum Východního chrámu ve Wad Ben Naga

Revizní výzkum Východního chrámu ve Wad Ben Naga

Náprstkovo muzeum, Projekt GAČR – Výzkum merojského království města ve Wad Ben Naga (Súdán). Řešitel: Pavel Onderka.

Revizní výzkum Východního chrámu ve Wad Ben Naga

Náprstkovo muzeum, Projekt GAČR – Výzkum merojského království města ve Wad Ben Naga (Súdán). Řešitel: Pavel Onderka.

Záchranný archeologický výzkum v súdánském Wad Ben Naga

Záchranný archeologický výzkum v súdánském Wad Ben Naga

Náprstkovo muzeum. Projekt GAČR – Výzkum merojského království města ve Wad Ben Naga (Súdán). Řešitel: Pavel Onderka.

Záchranný archeologický výzkum v súdánském Wad Ben Naga

Náprstkovo muzeum. Projekt GAČR – Výzkum merojského království města ve Wad Ben Naga (Súdán). Řešitel: Pavel Onderka.

Světelný obraz J. V. Nováka

Světelný obraz J. V. Nováka

Náprstkovo muzeum. Interní grant – Světelné obrazy A. V. Nováka. Řešitel: Jan Šejbl.

Světelný obraz J. V. Nováka

Náprstkovo muzeum. Interní grant – Světelné obrazy A. V. Nováka. Řešitel: Jan Šejbl.

Japonské panenky ze sbírky Náprstkova muzea

Japonské panenky ze sbírky Náprstkova muzea

Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací. DKRVO 2014/32 – Japonská sbírka.

Japonské panenky ze sbírky Náprstkova muzea

Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací. DKRVO 2014/32 – Japonská sbírka.


Výběr z článků zpravodajského portálu Národního muzea Muzeum 3000:

Podobu starých Egypťanů pomáhá odhalit 3D modelování

Podobu starých Egypťanů pomáhá odhalit 3D modelování
20.6.2014 | Národní muzeum zkoumá kosterní pozůstatky starých Egypťanů. Jeho antropologické oddělení spolupracuje s Českým egyptologickým ústavem FF...

Restaurování dva tisíce let starého sousoší

Restaurování dva tisíce let starého sousoší
29.5.2014 | Na výstavě Země černých faraonů můžete odivovat i téměř dva tisíce let staré sousoší boha Amona a jeho ženy Mut. Ze 103 fragmentů ho...

Sedmá výkopová sezóna Archeologické expedice do Wad Ben

Sedmá výkopová sezóna Archeologické expedice do Wad Ben
29.5.2014 | V listopadu a prosinci roku 2013 proběhla již sedmá výkopová sezóna Archeologické expedice do Wad Ben Naga. Vědecký tým Národního muzea...