výroční zpráva 2014

EN

Sedmá výkopová sezóna Archeologické expedice do Wad Ben

Sedmá výkopová sezóna Archeologické expedice do Wad Ben 29.5.2014 | V listopadu a prosinci roku 2013 proběhla již sedmá výkopová sezóna Archeologické expedice do Wad Ben Naga. Vědecký tým Národního muzea pokračoval v průzkumu tzv. Týfónia a v konzervaci Paláce královny Amanišacheto.

Za označením Týfónium se skrývá rozsáhlý chrámový komplex, který byl donedávna znám pouze z vyobrazení a zpráv evropských cestovatelů, kteří do Wad Ben Naga zavítali v průběhu 19. století. Ruinám Týfónia, stejně jako celé archeologické lokalitě v této době dominovaly pilíře s vyobrazením původně egyptského boha Bese, který byl v době před rozluštěním hieroglyfů ztotožňován s řeckou mytologickou bytostí Týfónem (odtud také název Týfónium).

Z celého chrámového komplexu, který snad dosahoval délky 60 metrů a šířky 40 metrů, se zatím podařilo prozkoumat převážnou část jeho hlavní části – vlastního chrámu. Jak se zdá, do chrámu se vstupovalo sloupovou síní či kioskem tvořeným Besovými pilíři, následoval menší pylon, mezi jehož dvě věže byla zasazena monumentální brána. Touto branou se vstupovalo do otevřeného dvoru, ve kterém rostly dva stromy. Dvoru následoval portikus, který podpíraly dva pilíře. Uprostřed zadní stěny portiku byla umístěna monumentální bránasloužící ke vstupu do hlavní svatyně. Po stranách brány byly ve stěně zapuštěny dvě niky se sousošími bohyně Mut a boha Amona, napravo od brány to byl núbijský Amon z Napaty a nalevo Amon z Karnaku s lidskou hlavou.


Vedoucí výzkumu Pavel Onderka s některými z nálezů. Foto: Alexander Gatzsche


Celý článek si můžete přečíst na Zpravodajském portálu Národního muzea - Muzeum 3000