výroční zpráva 2014

EN

Restaurování dva tisíce let starého sousoší

Restaurování dva tisíce let starého sousoší 29.5.2014 | Na výstavě Země černých faraonů můžete odivovat i téměř dva tisíce let staré sousoší boha Amona a jeho ženy Mut. Ze 103 fragmentů ho restaurovali členové archeologické expedice Národního muzea.

Výzkum Národního muzea probíhá v lokalitě zvané Wad Ben Naga v místech dávného Merojského království již od roku 2009 a stále přináší vzácné objevy. Jedním z úspěchů expedice v roce 2012 byl i nález 75 cm vysokého sousoší boha Amona a jeho manželky Mut, kteří byli do merojského pantheonu převzati v pozměněné podobě z Egypta.
Socha byla zničena s největší pravděpodobností po pádu Merojského království (4. stol. n. l.) během nepokojného období spojeného s příchodem křesťanství do oblasti. Na jejím stavu se podepsal i místní velmi nekvalitní pískovec.Ten byl před erozí chráněn polychromovanou vápennou omítkou.

Již v Súdánu byla provedena virtuální rekonstrukce díla, kterou umožnil speciální 3D skener. V Náprstkově muzeu byly pomocí tohoto trojrozměrného skeneru jednotlivé fragmenty sousoší znovu zdokumentovány. Následně byl vytvořen konečný virtuální model sousoší, který umožnil výrobu chybějících částí pomocí tzv. 3D tisku na speciální tiskárně. Takto vytištěné kusy byly následně použity pro výrobu silikonové formy. Z ní byly odlity výsledné betonové části. Ke kompletaci bylo použito speciálního reverzibilního lepidla, které bude v případě potřeby kdykoli možno bez následků ostranit. Práce tak probíhaly v souladu s nejmodernějšími restaurátorskými a konzervačními trendy.