výroční zpráva 2012

EN

Úvodní slovo generálního ředitele

Vážené dámy, vážení pánové,
uplynulo dalších 12 měsíců, kdy se Národní muzeum muselo učit žít a fungovat bez své Historické budovy, která je z důvodu rekonstrukce uzavřená. Vyrovnávání se s novou situací nebylo vůbec lehké, vždyť monumentální budova na Václavském náměstí byla více než 120 let středobodem fungování instituce, jejím symbolem a nejnavštěvovanějším objektem.