výroční zpráva 2014

EN

Obávaní prvohorní predátoři hýřili barevnými vzory!

Obávaní prvohorní predátoři hýřili barevnými vzory! 24.9.2014 | Před více než 350 milióny lety byla teplá moře nacházející se na našem území mimo jiné obývána různými druhy hlavonožců. Výzkumy českých vědců ukazují, že přinejmenším někteří z nich nesli na své schránce zajímavé barevné vzory.

Zkameněliny vyhynulých živočichů nám poskytují vodítka k představě, jak asi vypadal život v geologické minulosti Země. Většinou se nám zachovaly jen jejich pevné části – schránky či kostry. Při následné rekonstrukci dávných organizmů tak býváme značně omezeni a mnohé znaky vycházejí ze srovnání s jejich dnešními příbuznými. Jednou z velkých otázek je bezpochyby jejich zbarvení. Původní pigmenty se v geologickém záznamu příliš dlouho nezachovaly, avšak díky nahrazení některými minerály, nejčastěji pyritem, je občas na schránkách patrný původní barevný vzor. Krom toho, že se o krůček přiblížíme skutečnosti, jak určitý živočich vypadal, poskytuje barevný vzor také informace o biologii či ekologii svého nositele. Mezi organizmy, u nichž se vzácně zachovávají původní barevné vzory, patří prvohorní hlavonožci.

Jejich tělo bylo chráněné pevnou přímou, zahnutou nebo spirálně stočenou schránkou podobnou té, jakou má dnešní loděnka (Nautilus). Barevné vzory jsou v současnosti známy zhruba u šedesáti druhů těchto mořských měkkýšů, z nichž většina pochází z Čech. Paleontologové Vojtěch Turek z Národního muzea a Štěpán Manda z České geologické služby nedávno popsali v několika publikacích výjimečně zachované schránky prvohorních hlavonožců se zbytky barevných vzorů, které prohlubují naše znalosti o této kdysi neobyčejně rozrůzněné skupině. Studovaný materiál pochází ze silurských a devonských usazenin, a to především z lokalit, které se nacházejí na území Prahy (Braník, Malá Chuchle, Hlubočepy, Butovice, Lochkov) či z okolí Berouna a je uložen ve sbírkách Národního muzea nebo České geologické služby. Další dokumentované fosilie pochází z Anglie (Ledbury) nebo Švédska (ostrov Gotland). Barevné vzory bývají zpravidla málo výrazné, a tak je i paleontologové často přehlíželi. Aby vzory dobře vynikly, je třeba fosilie před fotografováním ponořit do alkoholu, případně do vody.


Zvlněný vzor na schránce hlavonožce Pentameroceras mirum ze Švédska.

 

Celý článek si můžete přečíst na Zpravodajském portálu Národního muzea - Muzeum 3000