výroční zpráva 2014

EN

Expedice Hamada 2014 - za zkamenělinami do pouště

Expedice Hamada 2014 - za zkamenělinami do pouště 3.6.2014 | Africké slunce, písečnou bouři, déšť, dokonce i sníh: to vše zažila skupina paleontologů z Národního muzea během expedice v Maroku, kam se v březnu tohoto roku vydala na průzkum prvohorních a druhohorních lokalit. Expedice se konala přesně 40 let po poslední muzejní paleontologické expedici do Afriky s názvem Maghreb ’74, která tehdy v Maroku končila.

Marocká poušť má zpravidla podobu kamenité pustiny – hamady. Nejromantičtější středoevropské představy o písečných dunách naplňuje známý marocký Erg Chebbi, ten však z hlediska paleontologie je nudnou nejprázdnější pustinou. Zato jinak mnohem méně atraktivní hamada, to je pro paleontologa bohatě prostřený stůl! Umožňuje totiž sledovat vrstvy vypreparované větrem i vodou na desítky kilometrů, studovat výchozy a sbírat zkameněliny téměř kdekoli. Především do takové pouště, jak napovídá název expedice, muzejní výprava mířila. Desetičlenný tým během třítýdenní cesty dokumentoval řadu pozoruhodných výchozů se zkamenělinami od ordoviku po pozdní křídu, tj. z časového úseku vzdáleného od nás 460 – 90 milionů let.

Díky pomoci našich s místními poměry dokonale obeznámených berberských průvodců se nám podařilo navštívit lokality, jež by uprostřed pouště cizinec hledal jen těžko. Spolehliví znalci terénu a zkušení hledači zkamenělin jsou nedocenitelní: i v éře GPS a navigačních systémů je poušť – plná zrádných vádí, balvanů i drobných písečných závějí – bez znalosti místních poměrů jen těžko průjezdná.

 

Celý článek si můžete přečíst na Zpravodajském portálu Národního muzea - Muzeum 3000