výroční zpráva 2014

EN

Nový hmyzí vetřelec v Evropě!

Nový hmyzí vetřelec v Evropě! 30.7.2014 | Invazní druhy organismů představují vážnou hrozbu pro přírodní lokality po celém světě. Tato hrozba se nevyhýbá ani České republice. Zatímco zahrádkáři žehrají na známé plzáky španělské, a vyměňují si navzájem hrůzostrašné recepty na jejich likvidaci, osidlují naše území také méně viditelní vetřelci – nepůvodní hmyzí druhy, jejichž působení může být neméně závažné. Seznamte se s jedním takovým přivandrovalcem, s pilatkou azalkovou.

Invazní druhy organismů představují vážnou hrozbu pro přírodní lokality po celém světě a v souvislosti s globalizací celosvětové ekonomiky a mobilitou lidské populace se stávají jedním z hlavních negativních faktorů, ohrožujících stávající biologickou rozmanitost původních ekosystémů. Cizí, nepůvodní druhy jsou do nových zemí zavlékány buď úmyslně, nebo neúmyslně spolu s jiným druhem, nebo i bez přičinění člověka samovolným šířením druhu v důsledku překonání bariér, limitujících jeho původní areál.  Ne každý zavlečený druh se však stane invazním, převážná většina druhů vzhledem k nepříznivým klimatickým nebo lokálním podmínkám nemá šanci se na novém území udržet a po krátké době vyhyne. Předpokladem pro úspěšnou kolonizaci a šíření zavlečeného druhu na novém území je především klimatická podobnost mezi původní a nově osidlovanou oblastí, dostatek vhodných potravních zdrojů a absence parazitů a predátorů, která zvýhodňuje invazní druh proti jeho domácím konkurentům.

Mezi nimi je celá řada druhů hmyzu, především z druhově početných řádů jako jsou brouci, motýli, dvoukřídlí nebo blanokřídlí. K mediálně nejznámějším příkladům u nás již zdomácnělého invazního hmyzu patří z motýlů bezesporu klíněnka jírovcová (Cameraria ohridella) původem z Balkánu, která od roku 1993 masivně napadá listy jírovce maďalu, z brouků je to především původem východoasijské slunéčko východní (Harmonia axyridis),které se od roku 2006 lavinovitě šíří po celém území České republiky a jako úspěšný konkurent zatlačuje některé domácí druhy slunéček.


Kladoucí samička pilatky Nematus lipovskyi do pupenu pěnišníku

 

Celý článek si můžete přečíst na Zpravodajském portálu Národního muzea - Muzeum 3000