výroční zpráva 2014

EN

Nové druhy obratlovců popsané zoology Národního muzea

Nové druhy obratlovců popsané zoology Národního muzea 24.11.2014 | Zoologové Národního muzea se vydávají do všech koutů světa, aby pátrali po nových druzích živočichů. Pojďme si představit nejnovější objevy z živočišné říše, na nichž se podíleli.

Výzkumníci Zoologického oddělení Národního muzea se dlouhodobě věnují řešení otázek systematické biologie a taxonomie, tedy výzkumu biologické rozmanitosti, příbuzenských vztahů mezi druhy a odhalování druhů nových. Nové druhy byly tradičně rozpoznávány na základě jejich unikátní kombinace morfologických znaků či projevů chování, v současné době se však takřka nedílnou součástí popisů nových druhů stala také analýza DNA umožňující genetickou identifikaci studovaných taxonů. Typový materiál (jedinci, na základě jejichž znaků byl druh popsán) jsou vždy uloženi v zoologických sbírkách Národního muzea a přispívají tak k jejich celosvětovému významu pro taxonomii. Pojďme si tedy představit nejnovější příspěvky k poznání světové biodiverzity fauny obratlovců, na kterých se podíleli kurátoři Zoologického oddělení. Díky širokému geografickému záběru našich odborníků navštívíme rozličné a často velmi těžko přístupné kouty světa.

Ve spolupráci s muzeem v Limě, Peru, a universitou v Bloomingtonu, Illinois, USA, jsme uskutečnili dvě terénní expedice do málo probádaných horských hřebenů peruánských And do oblasti Cordillera Yanachaga a chráněných lesů Pui Pui, které přinesly své ovoce v podobě nově objeveného druhu ropuchy. Byla pojmenována ropucha yunga (Rhinella yunga). Žije v mlžných lesích And ve výšce kolem 2000 m a vyznačuje se především absencí zřetelného ušního bubínku. Současně se ukázalo, že z téže oblasti byla v r. 1875 popsaná podobná ropucha, která byla původně řazena do jiné taxonomické skupiny a byla považována za vymizelou.


Živý jedinec gekona druhu Hemidactylus granosus


Celý článek si můžete přečíst na Zpravodajském portálu Národního muzea - Muzeum 3000