výroční zpráva 2014

EN

Nakladatelské archivy v Knihovně Národního muzea

Nakladatelské archivy v Knihovně Národního muzea 25.3.2014 | V Knihovně Národního muzea se nachází fascinující svědectví o životě mnoha více či méně známých spisovatelů, ilustrátorů, grafiků i vydavatelů. Uchovávají se zde totiž nakladatelské archivy zejména z období první republiky.

Knihovna Národního muzea uchovává vedle knihoven českých nakladatelů také nakladatelské archivy, obsahující doklady z činnosti především prvorepublikových nakladatelství. Vedle nakladatelských smluv s autory a výtvarníky, dokladů o provozu firmy, obsahují archivy také zajímavou korespondenci, ze které je možno analyzovat vzájemný a někdy i rozporuplný vztah spisovatele, ilustrátora k nakladateli - osobní přátelství, nabídky rukopisů a podmínky vydání knih, ale také časté spory o výši honoráře. V některých archivech jsou i doklady osobního rázu - rodné a křestní listy, vysvědčení, rodinné fotografie, osobní vzpomínky nebo vlastní literární práce. V tomto ohledu je mimořádně zajímavý nakladatelský archiv pražského nakladatele Vladimíra Žikeše, kde jsou i archiválie získané v pražském Černínském paláci v Praze v roce 1945, kdy zde proběhl úklid po nacistické správě.

Sám nakladatel se aktivně zapojil do odbojové činnosti, ilegálně vydal na Slovensku příručku pro partyzány, která například obsahovala návod k vyhození mostů do povětří.


Dopis Zdeňka Buriana z 9. dubna 1945 (archiv Viléma Šmidta)
 
 

Celý článek si můžete přečíst na Zpravodajském portálu Národního muzea - Muzeum 3000