výroční zpráva 2014

EN

Bohuslav Martinů v Českém muzeu hudby

Bohuslav Martinů v Českém muzeu hudby 1.10.2014 | Bohuslav Martinů, jeden z nejvšestrannějších českých skladatelů 20. století, je zastoupen také ve sbírkách hudebně-historického oddělení Národního muzea. K letošnímu Roku české hudby 2014 Národní muzeum – České muzeum hudby připravilo malé připomenutí 55 let od úmrtí tohoto skladatele.

Bohuslav Martinů (1890–1959), patřící k významným představitelům hudební avantgardy minulého století i k nejvýznamnějším českým umělcům, kteří se stali nejen symbolem světovosti české hudby, ale též českého evropanství a kulturnosti našeho národa.

Neobyčejná osobnost a dílo Bohuslava Martinů, který se od roku 1923 stal dobrovolným vyslancem české kultury v zahraniční a jehož životem osudově smýkaly historické zvraty 20. století, má pro naši současnost mnohá poselství, která nám přibližují jeho slova: „Umělec se stále ptá po smyslu života, svého vlastního i lidstva, hledá pravdu. Systém neurčitosti otevírá naše každodenní životy. Tlak mechanizace a uniformity je pro člověka impulsem k tomu, aby protestoval a umělec má jen jednu možnost, jak tento protest vyjádřit, a tím je jeho hudba.“

Drobnou výstavku o Bohuslavu Martinů naleznou návštěvníci ve dvou vitrinách v rámci expozice Českého muzea hudby od 16. září do 21. října 2014. Na výstavce si mohou prohlédnout předměty ze sbírky hudebně-historického oddělení Národního muzea. Ty obsahují řadu umělcových autografů, z nichž se mnohé řadí k nejzajímavějším  ukázkám z jeho klavírní tvorby.

Ve skladatelském odkazu Martinů mají klavírní kompozice velice důležitou roli: díla, složená pro sólový klavír, čítají více než 200 opusů a klavír je v rámci instrumentáře využit i v jeho symfoniích, sborových kantátách, oratoriích, baletech, operách i komorních skladbách.Jako samozřejmý doprovodný nástroj funguje i v jeho písních pro sólové obsazení. České muzeum hudby proto vystavuje jak klavírní autografy, tak další atraktivní a cenné materiály archivní povahy, které přiblíží tuto velkou osobnost české, ale i světové hudební scény.

Milovníci Bohuslava Martinů mohou navštívit v Českém muzeu hudby v pátek 3. října od 18 hodin koncert interpetů Martinů Strings Prague a duo De Réve pod vedením Jaroslava Šonského. V rámci koncertu proběhne premiéra koncertu B. Martinů H 252 pro flétnu, housle, klavír a smyčce ve zcela nové, dosud neprovedené aranži.


Posmrtná maska Bohuslava Martinů