výroční zpráva 2014

EN

Pravá tvář varana pestrého

Pravá tvář varana pestrého 9.7.2014 | Pečlivým restaurováním je možné oživit tvář nejednoho exponátu. To je i případ dermoplastického preparátu varana pestrého, který prošel v tomto roce rukama preparátorů a restaurátorů ze Zoologického oddělení Národního muzea, aby byl připraven pro nové expozice.

Koncem 19. století zapsal kustod zoologického oddělení Dr. Václav Vávra do prvního katalogu staré výstavní sbírky zajímavou položku. Jednalo se o dermoplastický preparát varana pestrého (Varanus varius), kterého na své druhé australské výpravě ulovil český cestovatel Alois Topič a spolu s dalšími sběry daroval Národnímu muzeu.
Daný exponát, který je dnes starý přes 125 let, byl vystaven v historické budově Národního muzea do roku 2004, kdy byl při renovaci stálé zoologické expozice vyřazen. Důvodem jeho vyjmutí byla různá stářím vzniklá poškození a především jeho zcela nevhodné umělé kolorování.

S ohledem na historickou hodnotu exponátu Topičova varana a potřebu zajímavých předmětů pro připravovanou novou zoologickou expozici bylo v tomto roce přikročeno k důkladnému zrestaurování celého exponátu. Preparátorské práce, které (stejně jako část restaurátorskou) provedli Blanka Švecová a Karel Kadeřábek ze Zoologického oddělení Národního muzea, přinesly několik pozoruhodných zjištění.
Ukázalo se, že pod silným, nátěrem barev, které neodpovídaly skutečnému zbarvení varana pestrého, se nachází dobře zachovalá původní kresba daného jedince.  Ani tato kresba však nebyla úplně netknutá. Ještě před celkovým nevhodným přebarvením byla v místě hřbetu více či méně zdařile zvýrazněna hrubším nátěrem světlé barvy.


Nevhodný nátěr před odstraněním (vlevo), Původní zbarvení exponátu po odstranění povrchové vrstvy barev (vpravo)

 

Celý článek si můžete přečíst na Zpravodajském portálu Národního muzea - Muzeum 3000