výroční zpráva 2014

EN

Podyjí – ráj motýlů v Česku

Podyjí – ráj motýlů v Česku 24.10.2014 | Je tomu již poměrně dávno, kdy měl milovník přírody možnost při svých toulkách českou přírodou pozorovat nespočet motýlích druhů poletujících na květnatých loukách, lesních pasekách či na mezích podél cest, často úvozových, z nichž mnohé létaly v tak hojných počtech, že bylo nemyslitelné obávat se o jejich budoucnost. Jednou z oáz, kde se v tomto ohledu alespoň zdánlivě zastavil čas, je právě Podyjí.

Oblast Podyjí se nachází na jižní Moravě při hranici s Rakouskem, přičemž přírodně nejzajímavější místa jsou od roku 1991 chráněna statutem stejnojmenného národního parku (dále NP) – NP Podyjí. NP Podyjí se rozkládá mezi městy Vranov nad Dyjí a Znojmo na ploše 63 km2a ačkoli je plošně nejmenším národním parkem v Česku, co do počtu druhů živočichů a rostlin není žádným outsiderem. A vysoká druhová pestrost motýlí fauny to jen potvrzuje. Bohužel, až donedávna zde mohl specialista „motýlář“ (lepidopterolog) skutečné bohatství motýlí fauny jen odhadovat, neboť desítky let byly nejcennější přírodní partie veřejnosti nepřístupné. Hluboce zaříznuté údolí řeky Dyje lemované přirozeně bezlesými skalními výchozy, na které je vázána flóra a fauna s extrémně vyhraněnými ekologickými nároky zde v dobách socializmu tvořily hraniční území a vše bylo nedobytně chráněno tzv. železnou oponou. Ukázka bývalé železné opony – neproniknutelných kovových zátarasů se strážními věžemi – jsou dodnes k vidění již pouze v okolí Čížova jako memento dob minulých a nám se tak dnes naskýtá možnost vejít do ráje zcela nerušeně.


V Podyjí se dosud velmi hojně vyskytuje i největší evropský motýl – martináč hrušňový [Saturnia pyri (Denis & Schiffermüller, 1775)]. Na snímku mohutný jedinec pozorovaný v červnu 2010 v Přírodní památce Horecký kopec u Hnanic.

 

Celý článek si můžete přečíst na Zpravodajském portálu Národního muzea - Muzeum 3000