výroční zpráva 2014

EN

Joachim Barrande: To jest to, do čeho jsem balil

Joachim Barrande: To jest to, do čeho jsem balil 20.5.2014 | Osm tisíc dřevěných beden, obsahujících sbírky Paleontologického oddělení, bylo uloženo v suterénních depozitářích Historické budovy Národního muzea. Po přestěhování do nových depozitářů a následném zpracování se v těchto bednách povedlo objevit nečekaný skvost: písemnosti, do kterých byla zabalena část sbírek slavného francouzského a vlastně i českého paleontologa Joachima Barranda (1799 – 1883). Jedná se o archivní materiály natolik jedinečné, že mohou pomoci zaplnit některá bílá místa v našich dějinách.

Ne nadarmo se říká, že než se stěhovat, je lépe vyhořet. Úsloví je to poněkud přehnané, až (zvlášť pokud se jedná o národní stánky) rouhavé, ale poměrně přesně vystihuje starosti, útrapy, ba pohromy, které jsou s každou takovou akcí spojené. O stěhování muzejních sbírek to platí dvojnásob, zvlášť zahrnují-li takové fondy miliony předmětů a jsou-li jak se patří „usazené“. A to paleontologické sbírky v Historické budově Národního muzea na Václavském náměstí po 120 letech tedy opravdu byly. Před rekonstrukcí zchátralé neorenesanční budovy bylo potřeba miliony zkamenělin kompletně zabalit a přestěhovat do nových depozitářů. Celá akce trvala s přestávkami více než šest let a vyžadovala nemalé pracovní nasazení muzejních paleontologů i mnoha zaměstnanců stěhovacích firem. V současnosti stále probíhá vybalování, čištění, třídění a ukládání sbírkového materiálu ze zhruba dvanácti tisíc převezených beden.

Zšeřelé suterénní depozitáře historické budovy, to bylo místo, ve kterém se koncentrovaly všechny její hlavní problémy – nedostatek místa na sbírky, znatelný již záhy po jejím otevření, znečisťování vnitřního ovzduší muzea severojižní magistrálou, kterému nebylo možné vzhledem k obrovskému množství zplodin produkovaných magistrálou zabránit, a konečně havarijní stav budovy (zejména rozvodů vody a páry), který se negativně projevoval i ve sklepních depozitářích. 
Pro nedostatek místa byly sbírky uskladněny v bednách v regálech dosahujících do výšky téměř pěti metrů, mnohé vážily přes 15 kg, další řady beden byly naskládány před regály, a tak množství materiálu bylo desítky let přístupné jen s velkými obtížemi.


Jeden z bývalých suterénních depozitářů paleontologického oddělení v Historické budově Národního muzea během stěhování

 

Celý článek si můžete přečíst na Zpravodajském portálu Národního muzea - Muzeum 3000