výroční zpráva 2014

EN

Nové houby obohatily sbírky Národního muzea

Nové houby obohatily sbírky Národního muzea 23.12.2014 | Pomalu se blíží konec roku a s ním nastává i čas bilancování. Mykologické sbírky Národního muzea obohatily v poslední době velmi zajímavé přírůstky hub zahraničních i těch z českých lesů.

Mykologická rarita z Maroka
Střechan bedlovitý (Endoptychum agaricoides) je velmi vzácná houba, rostoucí v teplých oblastech, na písčinách, úhorech, pastvinách a okrajích borových a akátových lesíků. V České republice byla naposledy nalezena v roce 1955 na jižní Moravě. Při expedici do Maroka ji sebral a do mykologického herbáře Národního muzea daroval amatérský mykolog Slavomír Valda, který je dlouholetým spolupracovníkem muzea. Tento dar je dokladem toho, jak dobré vztahy mezi profesionálními a amatérskými mykology přinášejí ovoce – do sbírek se díky nim dostal druh, který už v České republice vyhynul.

Muzejní exemplář jako doklad lokality a malovaného obrázku 
Šťavnatka dvoubarvá (Hygrophorus persoonii) je velmi pěkná a zároveň vzácná houba rostoucí v listnatých lesích, zejména na vápnitých půdách. Sběr z okolí Nižboru na Křivoklátsku se pro malíře Antonína Bielicha stal předlohou pro krásnou barevnou ilustraci. Tento malíř, mimochodem ilustrátor nedávno vyšlé knihy Přehled hub střední Evropy, nejen zachytil vzhled čerstvých plodnic, ale po namalování plodnice usušil a doklad daroval do sbírek mykologického oddělení. Vzniklá herbářová položka je velmi významná, protože má hned dvojí hodnotu: jako doklad k ilustraci a jako doklad o výskytu vzácného druhu na lokalitě. Doklad by se do sbírek nedostal bez dlouhodobé přátelské spolupráce mezi A. Bielichem a muzejními pracovníky.


Živé plodnice šťavnatky

 

Celý článek si můžete přečíst na Zpravodajském portálu Národního muzea - Muzeum 3000