výroční zpráva 2014

EN

Po stopách zapomenutého cestovatele A. V. Nováka

Po stopách zapomenutého cestovatele A. V. Nováka 10.10.2014 | V roce 2011 získalo Národní muzeum darem rozsáhlou fotografickou pozůstalost spisovatele a cestovatele Archibalda Václava Nováka. Díky ní se podařilo lépe zmapovat jeho život a připomenout nesmírnou oblibu, které se mezi čtenáři zejména v prvních desetiletích 20. století těšil. Přečtěte si první část třídílného seriálu o životě a napínavých cestách A. V. Nováka.

Fotografická pozůstalost A. V. Nováka, obsahující do té doby neznámý soubor 868 diapozitivů a 532 negativů, rozšířila bohaté fondy fotografické sbírky Náprstkova muzea. Stala se bohatým zdrojem informací o činnosti dnes zapomenutého cestovatele a ve své době oblíbeného autora pikantních románů a povídek z exotického prostředí. Zpracování a zpřístupnění zajímavých snímků je věnován interní grant Národního muzea „Světelné obrazy A. V. Nováka". V jeho rámci vznikl i tento seriál.

"Byl to jen sen, byla to jen krásná pohádka a není to pravda? Tak myslím si, když někdy projdu kolem železářských továren na Smíchově, kde rachot jeřábů a řinčení převodů, od rána do noci hude svoji hroznou píseň těžké práce. Zda víš, můj příteli, který v tom pekle žiješ celý svůj život, že kdesi daleko od našeho světa, daleko od vší civilisace, již celá tisíciletí snějí >>Zelené Ostrovy<<, kolébané mořem a laskané sluncem, že lidé tam žijí šťastně jako v ráji, bez práce? Zda víš, že celý rok jest tam jaro a léto, slunce a jas, že příroda tam celý rok kvete a dává ovoce? Zda víš, ty vyschlý úředníku, který celý život prosedíš v žaláři čtyř kancelářských stěn nad papírovými svazky, že kdesi národ žije v přírodě a slunci, že celý život věnuje zábavám a zpěvu? Nevěříš? Usmíváš se smutně? Považuješ má slova za pohádku, která není na tomto světě možna? Nuže pojď se mnou, příteli, a ukáži ti tahitský den. Jsme v Jižních Mořích, daleko od všeho světa, na korálových ostrovech Polynesie. Zde nemáš pojem dní a roků, čas uplývá, aniž bys pozoroval..."

Takto sugestivně oslovoval své čtenáře předmluvě knihy „Povídky z Tahiti, ostrovů hříšné lásky“ spisovatel a cestovatel A. V. Novák. Čtveřice příběhů plných exotiky a erotiky odehrávající se na vzdáleném ostrově Tahiti vzbudila velký zájem čtenářů a rozporuplné reakce kritiky. Kniha se stala Novákovou nejúspěšnější knihou, vyšla celkem v sedmi vydáních a prodalo se jí přes dvacet tisíc výtisků. K úspěchu knihy jistě přispělo i to, že její autor načerpal inspiraci přímo na místě – tři měsíce pobýval na Tahiti a okolních ostrovech.


Laguna u vesnice Papara, Tahiti. Kolorovaný diapozitiv.

 

Celý článek si můžete přečíst na Zpravodajském portálu Národního muzea - Muzeum 3000