výroční zpráva 2014

EN

Po hrůzách války přinášejí knihy světlo

Po hrůzách války přinášejí knihy světlo 25.9.2014 | Smějící se voják s kupou knih v náručí a nad ním stojí napsáno: „War service library“ (Válečná knihovnická služba). Tak vypadá knižní značka, která se nachází ve sbírce exlibris Národního muzea. Za drobným grafickým lístkem se skrývá zajímavý příběh, který začal v roce 1917 a přetrvává do současnosti.

Exlibris, pravděpodobně z roku 1917, pochází ze sbírky exlibris Knihovny Národního muzea z fondu K. J. Obrátila, který má ve své správě Oddělení knižní kultury. Autor zůstává neznámý, exlibris je provedeno technikou litografie. Text na grafice dále říká, že: „Tuto knihu poskytl americký lid svým vojákům a námořníkům skrze Americkou knihovnickou společnost“ (ALA). Účelem exlibris bylo označit knihy a časopisy putující přes oceán americkým vojákům do výcvikových táborů, na frontu a námořníkům.

War service library (WSL) byla zavedena v roce 1917 Americkou knihovnickou společností a jejím smyslem bylo, vedle dalších služeb, pomocí literatury zmírnit válečné útrapy vojáků bojujících v zákopech stejně jako vojáků v nemocnicích a lazaretech, a to včetně těch, kteří na bojištích přišli o zrak (knihy v Braillově písmu). Po válce se ALA rozhodla zanechat knihy ve Francii. Na 30 000 svazků se stalo základem Americké knihovny v Paříži, jejímž posláním bylo za prvé sloužit jako pomník americkým vojákům padlým v 1. světové válce a za druhé zprostředkovávat americkou literaturu evropským studentům, novinářům a spisovatelům.

     
Ne válku, ale mír. Novoročenka pro rok 1964. Zdeněk Mézl, perokresba z roku 1963. 

V roce 1920 také vzniklo pro knihovnu nové exlibris, zinkografické, které je užíváno dodnes – opasek rámuje knihu a dvě pušky a devízu vyjadřující naději v dlouhotrvající budoucí mír - „Atrum post bellum ex libris lux.“ Volně přeloženo: „Po hrůzách války přinášejí knihy světlo“. Autor je, stejně jako u prvního exlibris, neznámý. Bohužel, druhá světová válka v roce 1939 obnovila původní poslání WSL – dodávat knihy, tentokrát však francouzským a britským vojákům. Po celou 2. světovou válku plnila Americká knihovna v Paříži také funkci veřejné knihovny, když byly francouzské knihovny uzavřeny. A i po válce zůstala knihovna aktivní institucí, např. v roce 1955 zpřístupňuje první kolekci knih v Braillově písmu na evropském kontinentu a v roce 1992 získala  knihy z pozůstalosti Marlene Dietrichové. Jejím posláním v současné době je vedle zprostředkování anglicky psané literatury a periodik také podporovat děti i dospělé ve čtení v angličtině, pomoci studentům v přípravách na zkoušky v angličtině a svou činností, fondy a sbírkami přispět k porozumění mezi Francií a USA.

Celý článek si můžete přečíst na Zpravodajském portálu Národního muzea - Muzeum 3000