výroční zpráva 2014

EN

Před 80 lety byl Masaryk naposledy zvolen prezidentem

Před 80 lety byl Masaryk naposledy zvolen prezidentem 24.5.2014 | Psal se neklidný rok 1934. T. G. Masaryk se naposledy rozhodl kandidovat na prezidenta. Protikandidátem byl komunistický poslanec Klement Gottwald.

Během první poloviny třicátých let došlo, v důsledku přetrvávající hospodářské krize, ke zhoršování vnitropolitické situace a po nástupu Adolfa Hitlera k moci v Německu k rostoucímu ohrožení republiky. V této neklidné době byl jediným reálným kandidátem na nejvyšší státní funkci stávající prezident T. G. Masaryk. Jeho zásluhy o založení republiky byly oceněny zvláštním zákonem, také zůstával, přes vážné onemocnění, morální autoritou pro většinu obyvatel republiky a politické reprezentace. Protikandidátem na post prezidenta byl poslanec a tehdejší předseda Komunistické strany Československa Klement Gottwald.
Volba prezidenta republiky se uskutečnila  ve Vladislavském sále Pražského hradu dne 24. května 1934.

List Národní politika z 25. května věnoval prezidentským volbám velkou pozornost, přes tři strany textu, včetně detailního popisu průběhu voleb: "Výsledek byl očekáván, přesto však vzrušil přítomné a vyburcoval je k nadšení, které nebralo konce. Když pak do sálu vstoupil se svým průvodcem nově zvolený president T. G. Masaryk, zřejmě dojatý důvěrou  volených zástupců národa, rozezněly se starobylé zdi památného sálu znovu nadšením, aby pak zase utichly a s pokorou  přijaly slib nového presidenta, že bude dbáti blaha republiky i lidu a šetřiti ústavních a jiných zákonů. Všechno bylo tak prosté a při tom tak majestátní a obdivuhodné. A zdálo se při tom, že slavná minulost volební síně a kmetská postava opětně zvoleného presidenta naplňují slavnostní místnost harmonií, která má moc sílící a povzbuzující ve víře, že národ se nalezne vždy v jednotě, kdykoliv to toho vážnost doby."


Zleva: František Soukup, Bohumír Bradáč, Jan Malypetr, Jan Černý, T.G. Masaryk, František Staněk 

 

Celý článek si můžete přečíst na Zpravodajském portálu Národního muzea - Muzeum 3000