výroční zpráva 2014

EN

Pamatujete na Den znárodnění? Proměny 28. října

Pamatujete na Den znárodnění? Proměny 28. října 28.10.2014 | Osmadvacátý říjen je označován v kalendářích červeným písmem coby svátek a den pracovního klidu. Novodobé dějiny české státnosti se začaly psát právě v tento den roku 1918. Jak byl ale svátek po dobu své existence vnímán, oslavován a prožíván? Během 20. století zažila naše země několik režimů a každý z nich s 28. říjnem naložil po svém. Společně s ideologickými změnami se měnily nejen podoby oslav 28. října, ale i to, jak jejich průběh vnímala veřejnost.

Pro První republiku byl 28. říjen klíčovým svátkem, úzce svázaným s osobnostmi, které se podílely na vyhlášení nezávislého Československa a působily nadále v nejvyšších politických kruzích. Podobě a vyznění oslav proto politická reprezantace vzešlá z převratných událostí roku 1918 věnovala velkou pozornost, neboť pomáhaly legitimizovat její státotvorné snahy stejně jako její každodenní politickou akci. Přitom je nesporné, že okázalé oslavy vzniku Československa byly svým způsobem pro drtivou většinu obyvatel země samozřejmé a byly prožívány velmi upřímně. Také proto, že samostatné Československo znamenalo splněný sen o národním státě (jakkoliv bylo soužití jeho jednotlivých národností problematické).

Vznik republiky byl pak vnímán jako počátek skvělé nové éry, jako historický předěl mezi špatným a dobrým. Pompézní připomínání svátku také posilovalo společnou identitu obyvatel. V tento den se odbývala řada oficiálních aktů jako kladení věnců, udělování vysokých státních vyznamenání nebo třeba otevírání nových významných staveb - symbolická gesta, prováděná právě v tento významný den, pomáhala budovat étos nového československého státu. Nedílnou součástí tohoto étosu byl i obraz laskavého „tatíčka“ Masaryka, jehož osoba byla doslova „ztělesněním“ československé demokracie. Masaryk se za svého života všech oslav 28. října ve společnosti legionářů a sokolů účastnil a jeho přítomnost, stejně jako pomyslný „otcovský dohled“, který zosobňoval, byly jejich neodmyslitelnou součástí.

Poslechněte si část projevu T. G. Masaryka z oslav 28. října roku 1928 na portálu eSbírky.

 


Detail pohlednice s motivem T.G. Masaryka k příležitosti oslav 28. října

 

Celý článek si můžete přečíst na Zpravodajském portálu Národního muzea - Muzeum 3000