výroční zpráva 2014

EN

Propagandistické plakáty rozšíří sbírky Národního muzea

Propagandistické plakáty rozšíří sbírky Národního muzea 31.10.2014 | Národní muzeum převzalo na začátku tohoto září sbírky soukromého Muzea dělnického hnutí, které má mezi historiky 19. a 20. století dobrý zvuk.

V jeho sbírkách se totiž nachází nepřeberné množství unikátních předmětů zachycujících dějiny uplynulých dvou století. Velmi často se jedná o artefakty nebo fotografie, jejichž vypovídající hodnota je pro současné historické bádání naprosto klíčová. Jedním z nich jsou i propagandistické plakáty, mezi nimiž vizuálně vynikají zejména ty z 50. let 20. století. Díky převzetí těchto sbírek bude Národní muzeum vlastnit jednu z největších sbírek plakátů v České republice.

„Tak se na to podívejte,“ ukazuje ředitelka Muzea dělnického hnutí Libuše Eliášová ve své kanceláři na hromadu katalogů a knih významných výstav z posledního desetiletí, na nichž se muzeum podílelo zápůjčkami nebo poskytnutím reprodukcí obrazů a plastik, fotografií  nebo dokumentů. Průřez výstavami zejména z oblasti dějin umění je opravdu úctyhodný a dokazuje, že sbírky tohoto muzea rozhodně nepatří do „starého železa“. Naopak, nachází se tu zcela zásadní doklady, které pomáhají dokreslit leckdy rozmazaný obraz jednotlivých epoch nebo dopovědět příběh známých nebo méně známých osobností československého veřejného života.

Celá sbírka, kterou přebralo Národní muzeum, čítá téměř 700 000 předmětů.  Vedle řady známých unikátů, jako je Fučíkova Reportáž psaná na oprátce, se mezi nimi nachází i díla předních československých umělců, namátkou jmenujme třeba Maxe Švabinského, Emila Fillu, Jana Štursu, i J. V. Myslbeka.  

Představuje naprosto zásadní doplnění stávajících plakátových sbírek, které Národní muzeum vlastní, a které jsou zaměřeny zejména tematicky – na divadlo, sport, dějiny knižní reklamy nebo volební boje. V plakátové sbírce Muzea dělnického hnutí se ale nacházejí i plakáty zahraniční, mezi nimi i ty sovětské nebo polské, které se do muzea dostaly jako dary ze zemí spřátelených v rámci sovětského bloku.


Budovatelský plakát (tisk), r. 1950

 

Celý článek si můžete přečíst na Zpravodajském portálu Národního muzea - Muzeum 3000