výroční zpráva 2014

EN

Vynášeni do nebes, vláčeni blátem: Jiří Stříbrný

Vynášeni do nebes, vláčeni blátem: Jiří Stříbrný 29.4.2014 | Do historie se zapsal jako jeden z „mužů 28. října“. Až do druhé poloviny dvacátých let 20. století se pohyboval ve vrcholných politických funkcích. Ve třicátých letech se přiklonil ke krajní pravici. Jeho život skončil v komunistickém vězení.

Každá doba má svá měřítka. Vedle zákonných a společenských norem jsou to i různé mýty a stereotypy, které určují, kdo nebo co je hodno chvály, nebo naopak zaslouží odsouzení. V utváření těchto kategorií v moderní době hrají významnou roli média. Nejen že přinášejí informace, ale zároveň je také vykládají nebo dokonce vytvářejí. Tím utvářejí mediální obraz osob a událostí, přiřazují jim znaménka. Jedny vynášejí do nebes a jiné vláčí blátem.

V množství informací o různých kauzách je často obtížné se orientovat, a to pak nastupuje úloha médií. Na výstavě Aféry v Nové budově Národního muzea zjistíte, jak byl utvářen mediální obraz osobností a událostí veřejného života od konce 19. století, kdy naše země byla ještě součástí monarchie Rakouska Uherska, přes demokratickou první republiku až po dobu před listopadem 1989. Poslední osobností, které se v seriálu Vynášeni do nebes, vláčeni blátem věnujeme, je jeden z "mužů 28. října" Jiří Stříbrný.

 

Celý článek si můžete přečíst na Zpravodajském portálu Národního muzea - Muzeum 3000