výroční zpráva 2014

EN

Národní památník na Vítkově ukáže příběh českých Němců

Národní památník na Vítkově ukáže příběh českých Němců 5.11.2014 | "A tehdy mě jako dítě napadlo, že existuje ještě jiný svět, něco hrozivého, ale nerozuměla jsem tomu". Tak začíná jedna ze vzpomínek, vykreslující životní osudy českých Němců, kteří museli po skončení druhé světové války nedobrovolně opustit své domovy a zvyknout si na život v sousedním Rakousku.

Na výstavě Pomalu začalo být zase dobře. Vyhnanci vyprávějí o nuceném odchodu, příchodu a životě v nové domovině, která se od 6. listopadu 2014 otevírá v Národním muzeu – Národním památníku na Vítkově, zazní desítky vzpomínek. Vyprávějí je čeští Němci odsunutí po 2. světové válce do Rakouska, které se mělo stát jejich druhým domovem. Výstava vykresluje nejen příběh jejich života války a odsun, ale i nelehké začátky v poválečném Rakousku, které nově příchozí nevítalo příliš vstřícně. Připravilo ji Centrum pro výzkum migrace v St. Pöltenu spolu s Dolnorakouským zemským archivem.

Je také první výstavou cyklu, který vypráví příběh českých dějin viděný z různých úhlů pohledu,  a doplňuje stálou expozici v Národním památníku na Vítkově s názvem "Křižovatky české a československé státnosti". Cyklus výstav bude blíže reflektovat národnostní otázku, sociální hospodářské a kulturní dějiny, stejně jako různorodé pohledy na národní dějiny 20. století. "Rozhodli jsme se výstavu ozvláštnit a doplnit ji o témata, která zatím v expozici nejsou tolik reflektována. Doufáme, že cyklus povede návštěvníky k zamyšlení nad komplikovaností dějin 20. století ve střední Evropě," říká ředitel Historického muzea Národního muzea Marek Junek a dodává: "další výstavy z tohoto cyklu se zaměří na problematiku česko-maďarských vztahů po roce 1918 a Trianonskou dohodu, na česko-polské vztahy po 1. světové válce a situaci na Těšínsku. Cyklus ukončí výstava o Slovenské republice v letech 1939-1945, která se bude zabývat zejména tím, jakým způsobem se vznik Slovenského štátu promítl do česko-slovenských vztahů".

 

Celý článek si můžete přečíst na Zpravodajském portálu Národního muzea - Muzeum 3000