výroční zpráva 2014

EN

V Náprstkově muzeu najdete přehlídku mořských bestií

V Náprstkově muzeu najdete přehlídku mořských bestií Mořské obludy z knihy Historiae animalium najdou návštěvníci na výstavě Čas zámořských objevů v podobě působivé animace, složené z originálních ilustrací.

Podívejte se ve videu na knihu Historiae animalium, která se nachází v Knihovně Národního muzea. Na výstavě Čas zámořských objevů pak najdete působivou animaci, složenou z originálních, ručně kolorovaných ilustrací z této knihy. Tato výstava, která je do 14. září 2014 k vidění v Náprstkově muzeu asijských, afrických a amerických kultur, nabízí návštěvníkům vhled do doby, kdy Evropa začala s úžasem objevovat Nový svět.

Součástí cest na nový kontinent byl přirozeně i strach z neznáma, který dal vzniknout řadě legend a pověstí, mezi nimiž figurují i zprávy o spatření nejrůznějších mořských přízraků. Námořníci, kteří se mořských oblud obávali, neváhali popisovat po návratu z moře své děsivé zážitky. V období prvních zámořských cest se teprve pozvolna rodila moderní přírodověda, a tak se mohlo lehce stát, že se zprávy o mořských bestiích objevovaly v učených knihách hned po boku existujících druhů. Jednou z těchto knih byla i Historiae animalium raně novověkého učence Konrada Gesnera.

 

Celý článek si můžete přečíst na Zpravodajském portálu Národního muzea - Muzeum 3000