výroční zpráva 2014

EN

Veselá pohádka života a smrti

Veselá pohádka života a smrti 13.8.2014 | „Veselá pohádka života a smrti o třech dějstvích“ je podtitul opery Smrt kmotřička skladatele Rudolfa Karla na libreto Stanislava Loma. Od roku 1933 byla s velkým úspěchem uváděna na mnoha českých operních scénách.

Národní muzeum připravilo pro své návštěvníky na sezonu 2014/2015 výstavní cyklus s názvem Smrt, který poukazuje na smrtelnost jako základní rozměr života každého z nás. V rámci tohoto cyklu je od 18.června 2014 do 23. února 2015 v Českém muzeu hudby k vidění výstava Smrt kmotřička, pojmenovaná podle opery Karla Rudolfa.

Název opery Smrt kmotřička odkazuje k lidové kultuře, kde postava Smrti zastupuje navýsost spravedlivou sílu. Stejně jako v pohádkách a lidových písních je zde smrt zobrazena jako přirozená, nikoli děsivá stránka našeho života. Smrt je vyobrazena jako téměř laskavá kmotřička, která spravedlivě měří chudým i bohatým.

Příběh začíná v roztrhané chalupě na kraji bohatého města pod hradem je domovem ubohé šumařovy rodiny. Právě se tam narodilo třinácté dítě, k pohoršení městské honorace i zámeckého panstva. Šumař se vrací domů a lehkomyslně zpívá cynickou písničku: Kdo na zemi sedí, pádu se nebojí, však nějak bylo, nějak bude! Setkává se s pány a prosí, aby někdo byl kmotrem děcku, ale nikdo se tak neponíží. Šumaře chtějí vyhnat z chalupy, doma pláče děcko a žena umírá. Snad se lidé nad děckem slitují spíš, když bude sirotkem? Šumař hází svůj řemen přes větev staré vrby a chystá se k smrti, aby aspoň ona byla děcku kmotrou. Smrt napomíná šumaře, že jeho čas ještě neuplynul – a nabízí se za kmotru. Za třináct let ať k ní šumař synka přivede.


Skicář Rudolfa Karla k opeře Smrt kmotřička

 

Celý článek si můžete přečíst na Zpravodajském portálu Národního muzea - Muzeum 3000