výroční zpráva 2014

EN

Rozhovor: Se smrtí se "vyrovnávám" životem

Rozhovor: Se smrtí se "vyrovnávám" životem 4.9.2014 | Kmotřička smrt nebo motiv z Dvořákovy Rusalky stály u zdroje inspirace výtvarnic a spisovatelek Kamily Skopové a Martiny Špinkové, které pro výstavu Smrt kmotřička vytvořily originální kresby. Obě dámy zpovídala pro portál Muzeum 3000 autorka výstavy Smrt kmotřička, Dagmar Štefancová.

Národní muzeum připravilo pro své návštěvníky na sezonu 2014/2015 výstavní cyklus s názvem SMRT, který poukazuje na smrtelnost jako základní rozměr života každého z nás. Tento cyklus započala výstava Smrt kmotřička v Národním muzeu – Českém muzeu hudby. Název výstavy  odkazuje k lidové kultuře, kde postava Smrti zastupuje navýsost spravedlivou sílu. V pohádkách a lidových písních bývá smrt zobrazena jako samozřejmá, nikoli děsivá stránka našeho života. Smrt z pohádek a lidové slovesnosti je ve výstavě zastoupena např. Erbenovou Kyticí nebo operou Smrt kmotřička od Rudolfa Karla.

 


Kamila Skopová: ilustrace k pohádce Smrt kmotřička,
kolorovaná perokresba, vydalo nakladatelství Akropolis, Praha 2013

 

Celý rozhovor si můžete přečíst na Zpravodajském portálu Národního muzea - Muzeum 3000