výroční zpráva 2014

EN

Nelehká obživa flašinetářů a potulných zpěváků

Nelehká obživa flašinetářů a potulných zpěváků 5.9.2014 | Letošní festival Flašinet žije! vrátil do pražských ulic zvuk kolovrátků a na okamžik připomněl doby minulé, kdy byl flašinet na ulici, rynku a návsi jako doma. Jak žili ti, bez nichž by se tato lidová zábava neobešla? Přečtěte si pokračování životního příběhu proslulého pražského flašinetáře Františka Haise.

O tom, jak se nejslavnější pražský pouliční zpěvák 19. století František Hais dostal k řemeslu flašinetáře, jsme psali v článku Kterak František Hais k flašinetu přišel. Našeho hrdinu jsme opustili ve chvíli, kdy se mu podařilo sehnat si flašinet i povolení živnost provozovat (byť nepsané na něj, ale na jeho příbuzné). A jak se František Hais s flašinetem dál protloukal? Musel především zaujmout obecenstvo, které bylo ochotné mu za jeho produkci zaplatit nebo si koupit jím vydávané svazky písní.

Při tvorbě písně musel autor brát v potaz nejen společenskou poptávku, možnost postihu ze strany úřadů, ale i svoji pověst. Jako vůdce procesí si Hais vydobyl určitou vážnost u pražských obyvatel, která mu výrazně napomáhala při prodeji jeho výtvorů, ale zároveň před něj kladla morální problém: „...jakpak kdybych měl světské písně, prodal bych mnohem víc! ale prosim tě, co by ty lidé o mně řekli, hele, církevní zpěvák a prodává světské písně,...“ Rozhodl se proto vytvářet písně, které by nebyly ani čistě nábožné ani čistě světské. Ať již byly milostné, nebo zpravodajské, obsahovaly vždy morální poučení souznící s katolickou morálkou. Především zpravodajské písně, sepsané na základě novinových zpráv měly značný úspěch. Většinu Haisova publika tvořila městská spodní třída, služebnictvo a dělnictvo, tedy lidé, kteří neměli dostatek peněz na každodenní koupi novin. A tu se nabízela možnost pro našeho básníka, který vybral poutavý příběh a v podobě písně pak takovou novinu po Praze rozšiřoval. S novou písní vystačil Hais přibližně pět neděl, během nichž obešel celou Prahu. Poté musel přijít s písní novou. Nový „kus“ stavěl před autora ještě jeden technický problém. Nová melodie, a Hais věděl, že melodie je třeba obměňovat, vyžadovala nové vytlučení válce flašinetu, a tudíž další finanční investici. Mimo to muselo vždy zbýt alespoň pět zlatých na nový tisk.


Titulní list jedné z Haisových písní

 

Celý článek si můžete přečíst na Zpravodajském portálu Národního muzea - Muzeum 3000